Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

link zdravko

zasto ovaj sindikat

flajer szv

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

Go to top