Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. novembra 2017. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata. Ocenjeno je da je trenutno najznačajnija aktivnost rad Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u zdravstvu. Zahteva se očuvanje postojećeg odnosa između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju. Članovi Pokrajinskog odbora su ukazali da radna mesta u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno vrednovana, obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak). U raspravi su otvorena brojna pitanja vezana za primenu Kataloga radnih mesta i vrednovanje poslova. Posebno je ukazano na problem neprepoznavanja visokog strukovnog obrazovanja.
   Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Ukazano je da je najteža situacija u apotekarskim ustanovama koje su u sve većem broju, zbog izostanka mera države da se očuva javno apotekarstvo, u nemogućnosti da funkcionišu.
   LJubinko Ilić, predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upoznao je članove Pokrajinskog odbora sa aktivnostima Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Naš Sindikat, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, uputio je nadležnom ministarstvu inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.
   U Pokrajinskom odboru je u toku aktivnost na sagledavanju preciznih podataka o stvarnom broju zaposlenih u ustanovama, u odnosu na broj utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao osnov za sindikalno delovanje radi poboljšanja uslova rada i smanjenja opterećenja zaposlenih. Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete predsednike sindikalnih organizacija koje nisu dostavile podatke, da to što pre urade.

IMG 2177     IMG 2179