Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 6. marta 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata: produženjem roka važenja posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u delatnosti zdravsta (do kraja decembra 2018.) i u socijalnoj zaštiti (do 31.januara 2019. ) i zaključkom Vlade RS kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Članovi Pokrajinskog odobra su informisani o inicijativama Sindikata prema nadležnim ministarstvima: za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, kao i inicijativi da se zaposlenima u zdravstvu omogući kupovina stana pod povoljnijim uslovima – kao što se predlaže za pripadnike MUP, Vojske Srbije i službi bezbednosti.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija izrada akta o sistematizaciji radnih mesta, kako bi se ispoštovao rok utvrđen Zakonom o zaposlenima u javnim službama - 24. mart tekuće godine. Istaknuto je da je posebno značajno da sindikati iskoriste obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju i o njoj upoznaju širok krug zaposlenih. U raspravi je ukazano na konkretne probleme u prepoznavanju naziva poslova i radnih mesta iz Kataloga radnih mesta.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2017. godinu, Finansijski plan za 2018. godinu i Okvirni plan rada za 2018. godinu.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete sindikalne organizacije da izvrše prijavu učesnika za 23. Susrete zdravlja u skladu sa rokovima.

pos 06032018     20180306 204803

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 103

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com