Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

   Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Ocenjeno je da je poseta  Gerontološkom centru u Zrenjaninu i promocija našeg Sindikata, nakon koje je usledilo osnivanje Sindikalne organizacije u ovoj ustanovi, korak ka osnaživanju našeg sindikata u ustanovama socijalne zaštite.
   Članovi Pokrajinskog odobra su informisani da je inicijativa Sindikata prema nadležnim ministarstvima za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka podržana na Socijalno-ekonomskom savetu Srbije. Sindikat je otvorio i pitanje proširenja liste  profesionalnih oboljenja, jer je u Srbiji priznato samo 62 bolesti,  a u Evropi je taj spisak znatno širi. - 102 bolesti. U Katalogu radnih mesta usvojen je deo primedbi Sindikata  i očekuje se njegovo objavljivanje u „S.glasniku RS“. Očekuju se i novi kadrovski planovi do avgusta meseca 2018. 
   Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da su plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti necivilizacijski niske, a da je sve širi krug zaposlenih čije su zarade na nivou minimalne zarade. Egzodus zaposlenih, kome smo svedoci, nije slučajan  - zaposleni ne mogu da dostojanstveno  žive od ovako niskih plata!
   Članovi Pokrajinskog odbora su informisali o aktivnostima sindikalnih organizacija i odnosima sa poslodavcima.  Konstatovano je da je učešće sindikata u izradi akta o sistematizaciji radnih mesta  bilo raznoliko po ustanovama. U značajnom broju ustanova  sindikati  iskoristili obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju.  U raspravi  je ukazano da  u pojedinim ustanovama postoje problemi u saradnji sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara, koji je izgubio reprezentativnost na nivou Republike. 
   Istaknuto je da se pojavljuje interes zaposlenih  u privatnom sektoru za učlanjenje u Sindikat. Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli stav  da je ovo veoma složeno pitanje i da ga  je neophodno na jedinstven način regulisati. Sugerisano je da se što pre statutarno reguliše model učlanjenja zaposlenih  iz privatnog sektora u Sindikat

Pos 11 2018

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 100

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com