Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za zdravlje i porodicu

Odbor za zdravlje i porodicu, na sednici održanoj 13. juna 2018. godine, razmotrio je predstavku Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, kojom traže izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju i to odredaba kojima se uređuje pravo na naknadu zarade zaposlenom za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, tako da se zaposlenom koji oboli od zarazne bolesti usled pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zarazne bolesti, omogući isplata naknade zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.
Odbor je zaključio da ovu inicijativu prosledi Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ na nadležnost, s molbom da o ovom predmetu obaveste Odbor i podnosioce. 

PREDSEDNIK
Doc dr Darko Laketić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 100

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com