Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Zbog neodrživog stanja u ustanovama socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018).

U brojnim ustanovama broj izvršilaca je manji od potrebnog, tako da zaposleni opslužuju daleko veći broj korisnika od onog koji je propisan Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013).

Zaposleni su iscrpljeni, a trpe i korisnici usluga, jer jedan izvršilac treba da vodi brigu i neguje više od 40 korisnika usluga.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i materijalnim položajem.

Izvršilaca je sve manje, čime se uslovi rada drastično pogoršavaju.

Nepovoljna demografska situacija je još jedan od činilaca koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja broja izvršilaca u ustanovama socijalne zaštite.

Korisnika je sve više, a izvršilaca sve manje.

Ovakvo stanje nesumnjivo utiče na kvalitet pružanja usluga.

Nadležni državni organi i komisije ne odobravaju prijem novih zaposlenih ili to čine u nedovoljnom broju nakon određenog vremenskog perioda tokom kojeg trpe kako smo to naveli i zaposleni i korisnici usluga socijalne zaštite.

Insistiramo na doslednom sprovođenju zakona, pravilnika i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i preduzmete sve mere i radnje u skladu sa datim nadležnostima na njegovoj realizaciji, a na zadovoljstvo korisnika usluga socijalne zaštite i zaposlenih. 

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com