Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je nakon uspešno okončanog postupka pregovaranja i zaklјučivanja novog znatno povolјnijeg Posebnog RFZO SRB kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čije je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, nastavio aktivnosti na sprovođenju i isplati novih novčanih davanja, koja prava smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i nakon višemesečne borbe za bolјi materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega.

Nakon zaklјučenja PKU, članovi iz brojnih ustanova su nam se obraćali za pomoć, zbog nepostupanja pojedinih filijala RFZO u skladu sa novim PKU i neisplaćivanja ugovorenih prinadležnosti.


S tim u vezi, Sindikat je blagovremeno preduzimao aktivnosti, kako bi zaposleni ostvarili svoja prava garantovana zaklјučenim PKU.


Rezultat svega navedenog je dopis RFZO koji je upućen Pokrajinskom fondu i svim filijalama u kome se navodi pravni osnov i način isplate zaposlenima novih prava koja su propisana u PKU za delatnost zdravstva.


Podsećamo da smo izborili prošireno pravo na naknadu troškova prevoza, jubilarnu nagradu za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu, pravo na usklađivanje naknade plate specijalizantima, naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u poslednjih 12 meseci ako je sprečenost za rad prouzokovana malignim obolјenjima, solidarnu pomoć za rođenje deteta, vantelesnu oplodnju, zbog uništenja ili oštećenja imovine, mesečnu novčanu pomoć za dete zaposlenog koji je izgubio život u obavlјanju poslova ili u vezi sa obavlјanjem poslova i dr.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 104

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com