Zbog velikog interesovanja članstva u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite vezano za predstojeće povećanje plata, povećanje broja izvršilaca i drugih otvorenih pitanja, obaveštavamo Vas kako sledi:
Sindikat je u proteklom periodu obavio više sastanaka i razgovora sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uključujući i jučerašnji sastanak rukovodstva Sindikata sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom.


Sindikat je ukazivao da se prilikom donošenja odluke o povećanju plata moraju sagledati svi zaposleni u ovim delatnostima, kao i da zdravstvenim radnicima u socijalnoj zaštiti povećanje mora biti u visini opredeljenoj kolegama u zdravstvu, što je prihvaćeno.
Krajem tekuće godine najavljeno je ukidanje propisa kojim se zabranjuje zapošljavanje, čime je usvojen jedan od zahteva Sindikata i kojom merom očekujemo povećanje broja izvršilaca do onog broja određenog kadrovskim planom.Napominjemo da insistiramo i na izmeni Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, a rad na izmeni ovog pravilnika je najavljen od strane resornog ministarstva.
Ministar zdravlja nam je izneo uveravanja da će još jedan zahtev Sindikata biti ispunjen, u smislu da će se otpočeti sa izgradnjom jeftinih stanova za zaposlene u zdravstvu.
Razgovarano je i o uslovima rada, o ulaganju u opremu i infrastrukturu, prijemu novih kadrova, dodeli specijalizacija za zdravstvene radnike...
Takođe, razgovarano je i o otpočinjanju pregovora za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, platnim grupama i platnim razredima i s tim u vezi uspostavljanju adekvatnog odnosa između plata i nagrađivanju zaposlenih čiji su rezultati rada iznad standardnog učinka.
Pored svega navedenog, rezultat preduzetih aktivnosti Sindikata je da će povećanje plata biti:
15% za: medicinske sestre/tehničare svih profila i u delatnosti zdravstva i u delatnosti socijalne zaštite (Sindikat je insistirao da svi profili medicinskih sestara/tehničara moraju biti obuhvaćeni ovim povećanjem),
10% za: doktore medicine i stomatologije, farmaceute, farmaceute-biohemičare, zdravstvene saradnike i specijaliste svih profila i u delatnosti zdravstva i u delatnosti socijalne zaštite,
8% za zaposlene nemedicinske radnike u delatnosti zdravstva,
9% za zaposlene u delatnosti socijalne zaštite,
11,1% za zaposlene koji imaju minimalnu zaradu (minimalna cena rada po radnom času iznosi 172,50 dinara počev od 1.januara 2020.godine);
Podsećamo da je Sindikat zahtevao jednako povećanje plata za sve zaposlene, ali ovaj predlog i pored višemesečnog insistiranja Sindikata nije prihvaćen od strane resornih ministarstava.
Dogovoreno je da se početkom naredne godine nastave razgovori sa ministrom zdravlja u cilju povećanja plata svih zaposlenih u zdravstvu.
Nastavljamo aktivnosti za unapređenje uslova rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, za povećanje broja izvršilaca i za veće plate!!!