Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Na zahtev članstva, zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) u smislu da se odelјak 33.2.  tačka 2) koji propisuje stepen uvećanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći i to:bolničara, tehničara i višeg tehničara koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu i vozača sanitetskog vozila, IZMENI NA NAČIN DA SE 12 MESECI RAČUNA KAO 15 MESECI, kao za radno mesto lekarakoji pruža hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu.
Svi zaposleni u ovim službama čine tim, bez kojeg nije moguće pružiti adekvatnu uslugu korisnicima.

Posao je izuzetno složen i u velikom broju slučajeva nepredvidlјiv, jer ekipa ne može znati u kakvom stanju je pacijent i o kakvoj složenoj situaciji je reč, dok ne izađe na lice mesta.

Smatramo da izjednačavanjem stepena uvećanja staža osiguranja za sva radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći, dovodimo u jednak položaj sve zaposlene u ovim službama koji rade u istim uslovima.

Apelujemo na resorna ministarstva da ovu inicijativu prihvate kao svoju i preduzmu sve aktivnosti u cilјu realizacije iste, radi izjednačavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći.           
Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

Zdravlje 107

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com