Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora,koja je održana 04. marta 2020. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Posebno je stavljen akcenat na primenu novog Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.96/2019.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je da su osnivačka prava nad svim domovima zdravlja u Vojvodini, preneta na Pokrajinu i da je trenutno u ustanovama najaktuelnije - pokretanje inicijative i pregovori za zaključivanje novih kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u većini zdravstvenihustanova u Vojvodini u toku usaglašavanje stavova vezanih za odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca.
U raspravi je ukazano i da u pojedinim ustanovama postoje sindikati koji su reprezentativni na nivou te ustanove, a koji pokušavaju da ostvare prava predviđena članom 130. PKU, zanemarujući činjenicu, da se ovo pravo odnosi samo na dva reprezentativna sindikata u delatnosti zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srbiji.
Članovi Pokrajinskog odbora su ponovo izrazili nezadovoljstvo zbog položaja zdravstvenih saradnika i insistiraju na etabliranju uloge zdravstvenih saradnika u sistemu zdravstva, naglašavajući da su zdravstveni saradnici neodvojiv deo stručnog tima i neophodna radna podrška.
Posebno je istaknuto da danas zdravstvena politika u svetu insistira na međusobnom povezivanju sistema zdravstvene zaštite sa drugim delatnostima i naukama, u cilju razvoja i što bolje zdravstvene usluge.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2019. godinu, Finansijski plan za 2020. godinu i Okvirni plan rada za 2020. godinu.
Na sednici POS-a su izabranii delegeti za 22. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koja će se održati u Novom Sadu 19.03.2020.godine. 

 

   21.1       21.2  

5     21.7    

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

Zdravlje 107

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com