Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANјE
v.d. direktora, prof. dr Sanja Radojević-Škodrić


U skladu sa zaklјučkom Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upućujemo Vam Inicijativu za očuvanje apoteka u javnom sektoru, odnosno sprečavanje dalјe privatizacije apoteka i očuvanje javnog zdravlјa.
Upoznati ste sa činjenicom da je veliki broj apoteka u javnoj svojini izdat u zakup vlasnicima privatnog kapitala ili su zaklјučeni ugovori o koncesiji.


Nastupanjem epidemije bolesti covid -19, apsolutno se pokazalo da se bez javnog zdravstva jednostavno ne može. Pojedinci tek sada shvataju koliki je značaj instituta i zavoda za javno zdravlјe i apoteka u javnoj svojini. Cilј postojanja državnih apoteka je opšti interes, a ne profit. Mnoge od njih prodaju zaštitnu opremu i sredstva po nabavnoj ceni, dakle bez marže i bilo kakvog profita.Takođe, vrše dostavu medikamenata i materijala na kućnu adresu, a svoj rad organizuju u smenama, kako bi obezbedili kontinuiranu farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.
Mišlјenja smo da je moguće iznaći rešenje i zakonski regulisati ovu oblast i time sačuvati apoteke u javnom sektoru, čime bi i građani i država imali višestruku korist.


Izmenom propisa (ugovaranjem zaposlenih sa RFZO ili izmenom procenta marže, donošenjem Plana mreže apoteka... i dr.) državne apoteke bi stale na noge, a od dela prihoda koje bi ove ustanove ostvarivale, punio bi se i budžet RS, kao i budžet jedinica lokalnih samouprava.


U mnogim zemlјama primarna zdravstvena zaštita se vraća pod okrilјe države. Postupak privatizacije primarne zdravstvene zaštite se pokazao neuspešnim i u zemlјama poput Švedske, Polјske, Slovačke... U zemlјama gde je izvršena privatizacija zdravstva, zdravlјe je postalo roba, a pacijent kupac!!! Imate ingerencije da vratite javni apotekarski sektor, sprečite privatizaciju i sačuvate javno zdravlјe. Vlasnici privatnog kapitala otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa – zdravstvene zaštite stanovništva.
Privatizacijom apoteka građani koji žive u udalјenim prigradskim ili seoskim područjima ostali su bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive. To posebno sada dolazi do izražaja, jer ne postoji organizovan javni prevoz. Apelujemo da obezbedite dostupnost farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, a to je moguće jedino očuvanjem apoteka u javnom sektoru.


Po okončanju vanrednog stanja, očekujemo razgovore na ovu temu, uklјučujući i sveobuhvatnu analizu ogromnog doprinosa državnih apoteka na suzbijanju zarazne bolesti covid -19.

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

Zdravlje 107

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com