Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 04.novembra 2020. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su se upoznali sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Predsednica POS-a, je obavestila prisutne da jepočela isplata novčanih nagrada zaposlenima koji su radili sa pacijentima obolelim od Covid-19 i istakla je značajnu ulogu Sindikata koji se maksimalno angažovao da uopšte i dođe do ovog nagrađivanja.Ona je navela da ima zdravstvenih ustanova koje nisu adekvatno odreagovale na uputstva RFZO o nagrađivanju zaposlenih, tako dapostoji određeni broj ustanova u kojima su pojedine službe izostavljene od ove novčane pomoći iako su zaposleni bili angažovani na sprovođenju mera i aktivnosti vezanih za sprečavanje širenja epidemije.
Članovi Pokrajinskog odbora, su izneli informacije o načinu i kriterijumima koji su utvrđeni u njihovim zdravstvenim ustanovama,za isplatu ove novčane pomoći.
Istakli su da je problem oko nagrađivanja posledica nepostojanja jedinstvenog kriterijuma na teritoriji Republike Srbije, koji bi važio za sve zdravstvene ustanove i čijom primenom bi svi radnici za istu vrstu posla imali i jednake nagrade. Utvrđivanjem pojedinačnih kriterijuma, koji su različiti od ustanove do ustanove, stvorena je nepovoljna situacija koja može dovesti do nezadovoljstva među zaposlenima. Za svaku pohvalu su zdravstvene ustanove i njihov menadžment koji su ovaj posao nagrađivanja, sproveli transparentno, u saradnji sa organima upravljanja i reprezentativnim sindikatom. Članovi POS-a su predložili da se insistira i zahteva na uvođenju jedinstvenih kriterijuma za nagrađivanje zaposlenih koji su učestvovali i učestvuju u borbi protiv Covid-19.
Predsednica POSa je posebno naglasila da je tokom vanrednog stanja u radni odnos primljen veći broj zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika radi boljeg funkcionisanja zdravstvene zaštite i ublažavanja posledica epidemije. Ovim novozaposlenim radnicima sredstva za plate su obezbeđena iz budžeta RS i Sindikat nastoji da se njihov dalji radnopravni status, odnosno plate, ugovore sa RFZO.
Obeležen je Međunarodni dan dostojanstvenog rada i upućena je Urgencija nadležnom ministarstvu za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Sindikat i dalje predlaže uvođenje jedinstvene osnovice, utvrđivanje novih koeficijenata i adekvatnog raspona između njih, kao najprimerenije rešenje za utvrđivanje visine plata u zdravstvenoj delatnosti i delatnosti socijalne zaštite.
Ona je navela da je naš Sindikat učestvovao na tribini u organizaciji Evropskog sindikata javnih službi – EPSU, za Evropski dan akcije na temu „ Borba za zdravstvo i nakon pandemije“ apelujući na zaštitu i položaj zdravstvenih radnika i radnika u socijalnoj zaštiti, njihovu bezbednost i pravičnu i adekvatnu zaradu i posle pandemije.
Naš Sindikat podneo je Ministarstvu zdravlja Inicijativu da se svim zdravstvenim radnicima dodeli 20 licencnih bodova za tekuću godinu, jer je postupak edukacije na način kako se do sada obavljao iz objektivnih razloga onemogućen, ali su znanja stečena u borbi sa pandemijom, validna ineprocenjiva.
Članovi POS-a su podneli izveštaj o izbornim aktivnostima u njihovim zdravstvenim ustanovama i načinu održavanja izbora u sindikalnim organizacijama u uslovima pandemije.

27.1     27.2     27.3

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 109

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com