Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

21.sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine održana je 15. maja 2024 .godine u Novom Sadu, na kojoj jesu analizirane aktivnosti sindikata između dve sednice.
13.marta podneta je inicijativa Vladi RS, da se u mesecu aprilu, zbog praznika, isplati plata za mesec april u celosti, nakon čega su obavljeni dogovori sa direktorkom RFZO , a sredstva za ovu namenu preneta su zdravstvenim ustanovama 30.04.2024.godine.
15.04.2024.godine, održan je sastanak radne grupe za izmenu Uredbe o koeficijentima, u skladu sa postignutim dogovorom o dimanici održavanja sastanaka radne grupe. Naši zahtevi su poznati, a to je da tražimo povećanje zarade za sve zaposlene i da se o tom povećanju pregovara , kao i da se sagledaju sve grupe zaposlenih u okviru nove uredbe o koeficijentima.
Što se tiče inoviranja programa Iskra, naš Sindikat je prosledio primedbe i sugestije za poboljšanje ovog programa, ukazali smo na nedostatke i probleme u radu koje smo dostavili Ministarstvu zdravlja, ali nemamo povratnu informaciju, da li su iste prosleđene u Ministarstvo finansija.
Potpisan je sporazum o produžetku važenja Kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu na dve godine, podržana je inicijativa za zaštitu javnih apoteka, što mi zahtevamo još od 2012. godine, a što se tiče „Susreta zdravlja“, žrebanje je zakazano za 31.05.2024. godine.
Na ROS-u je doneta odluka da se uputi inicijativa Ministarstvu zdravlja u kojoj će se ukazati na nedostatak zdravstvenog kadra i na njihov pogoršan položaj u malim i ruralnim sredinama i da su zbog toga ugrožena osnovna načela zdravstvene zaštite, a to su dostupnost i pristupačnost zdravstvene usluge u svim sredinama.
Predsednica POS-a je dalje navela da se redovan seminar u organizaciji POS-a, planira u Vrnjačkoj Banji u periodu od 11.-14.09.2024.godine, da svi razmisle i predlože koje teme bitrebali predstaviti i obraditi, da je za sada jedan deo seminara predviđen za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, ali da uvek ima prostora da se dodaju još neke aktuelne teme.
Predsednici okružnih odbora su podneli izveštaje o radu odbora i ono što je posebno naglašeno, a što je zajedničko svim okruzima je nedostatak stručnog kadra u malim seoskim sredinama. Uočen je nedostatak motiva mladih doktora za rad u malim sredinama, kao i odlazak specijalizanata koji se ne vraćaju u matične ustanove, pa predlažu da se zaposleni u ovakvim sredinama posebno nagrade kako bi se stimulisao njihov ostanak na selu.
Ostale sindikalne aktivnosti odvijaju se po planu, završavaju se aktivnosti vezane za „Susrete zdravlja“ u Budvi, povereništvo za Južnobački okrug funkcioniše dobro, održali su zajednički sastanak sa bivšim članovima iz raspuštenog okruga na kome su informisali članstvo o poslovanju okruga i funkcionisanju povereništva, a u Zapadnobačkom okrugu se izborne aktivnosti privode kraju.
Za novog člana Komisije za dodelu pozajmica sindikalnim organizacijama izabran je Saša Đapić iz Opšte bolnice Subotica.

  IMG 86daa3875a7dee5dedd0729a8cad4b19 V   IMG be59e3d15130775d1b8992181320ca6a V   IMG 7f519502d84b84f320cf47b4501b0830 V

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com