Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

Beograd, 7.07.2016. godine
Obaveštavamo Vas da je danas 07.07.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije u punom sastavu i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Vođeni su pregovori povodom izmena i dopuna navedenog ugovora, odnosno ispravka tehničke greške u članu 91., kao i upodobljavanje člana 129. sa pozitivnim propisima.
Pregovarački timovi su postigli saglasnost, a izmene PKU će stupiti na snagu po formiranju Vlade Republike Srbije i obavljanju tehničkih stvari neophodnih za sprovođenje iznetog.
Napominjemo da prava zaposlenih garantovana PKU OSTAJU NEPROMENJENA.
O daljim aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com