Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević
 

Zbog alarmantanog stanja u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017).
Članom 12. stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, a ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija.

Stavom 3. istog člana propisano je da se povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana može izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti.

Članom 19. navedenog zakona propisano je da u periodu sprovođenja racionalizacije u skladu sa odredbama ovog zakona, radi praćenja sprovođenja akta o maksimalnom broju zaposlenih, organizacioni oblici u javnim službama iz člana 2. stav 3. ovog zakona, dužni su da akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dostavlјaju na prethodnu saglasnost ministarstvima u čijem delokrugu se nalaze poslovi za čije obavlјanje su obrazovane javne službe. 

Shodno navedenom, po dobijanju saglasnosti na akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od strane resornog ministarstva, poslodavac može shodno članu 12. da izvrši povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona bez posebnih zahteva i saglasnosti do onog broja koji je određen aktom Vlade.

Sindikat zahteva da se kadrovski planovi zdravstvenih ustanova upodobe sa aktom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se omogućio nesmetan rad ustanova.

Sadašnje stanje je neodrživo i trpe kako zaposleni, tako i korisnici usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

Podsećamo i da je članom 10. stav 1. propisano da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaklјučenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i materijalnim položajem. Sve nas je manje, s toga insistiramo na doslednom sprovođenju zakona i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.
Očekujemo poziv za održavanje sastanka u najkraćem mogućem roku i realizaciju zahteva u skladu sa pozitivnim propisima.

Predsednik
dr Zoran Savić     

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com