Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Dragi članovi,
Obaveštavamo Vas da je Sindikat uradio detalјnu analizu Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama i s tim u vezi, šta je sve Sindikat učinio na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva  i socijalne zaštite.
Dopis je poslat svim predsednicima sindikalnih organizacija. 
Upoznati ste da je prvobitna verzija zakona bila daleko nepovolјnija po zaposlene čak i od ionako nepovolјnog Zakona o radu. Predloženim odredbama pokušano je da se umanje prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Nakon višemesečnih pregovora, izborili smo da ukoliko zakon stupi na snagu u ovom obliku, zaposleni neće izgubiti nijedno pravo koje su do sada uživali, a predviđena su i neka nova prava.
Za sve neophodne informacije, možete se obratiti predsedniku POS-a, okruga-grada, kao i predsednicima sindikalnih organizacija.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com