Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine organizovao je 19. i 20. septembra 2017. godine u Novom Sadu seminar za članove organa Sindikata, predsednike sindikalnih organizacija iz ustanova zdravstva i socijalne zaštite Vojvodine, kao i za zainteresovane predstavnike poslodavaca, ukupno 75 učesnika.
Seminaru su prisustvovali Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
U prvom delu rada održana je sednica Pokrajinskog odbora što je bila prilika da se prisutni informišu o aktivnostima i da razgovaraju o svim aktuelnim pitanjima neposredno sa predsednikom Sindikata. Dr Z. Savić, izvestio je o značajnim aktivnostima Sindikata povodom Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama. Članovi Pokrajinskog odbora su izrazili zadovoljstvom postignutim rezultatom u nastojanju da se očuvaju tekovine kolektivnog pregovaranja i u novom Zakonu. U diskusiji su se otvorila i druga aktuelna pitanja i problemi: ograničenje novog zapošljavanja - primena Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, sudbina Zakona o apotekarskoj delatnosti, primena Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama, status nemedicinskih radnika i dr.

Drugi deo seminara bio je posvećen temi „Primena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova“ i „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“. 

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su prezentovali način rada Agencije, obrazložili odredbe Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i ukazali na prednosti koje donosi angažovanje Agencije u postupku rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova. Efikasnost i izostanak troškova koje nosi sudski postupak su najočigledniji benefiti u postupcima koje vodi Agencija.

Simulacija postupka mirenja u grupama, uz stručne konsultacije predstavnika Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je i ovoga puta potvrdila da su učesnici seminara zainteresovani za interaktivan pristup u radu.

U diskusiji u okviru teme „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“ ukazano je na različita iskustva u primeni Zakona. U nekim institucijama Odbor za bezbednost i zdravlje na radu vrlo efikasno funkcioniše, a negde nije vidljiv... Jedinstven stav svih učesnika da kvalitetno zakonsko rešenje ne umanjuje brojne probleme u primeni. Dobra komunikacija sindikata sa poslodavcem preduslov je za funkcionalnu primenu Zakona i dobre radne uslove. U ustanovama gde to nije moguće, potrebno je pružiti svu moguću podršku predstavnicima sindikata u Odboru za bezbednost i zdravlje na radu.

Učesnici seminara su ocenili da je kontinuirana edukacija sindikalnih aktivista neophodna kako bi stekli odgovarajuće znanje, inicijativnost, veštinu u pregovaranju, spremnost za preuzimanje rizika i odgovornost i na taj način bili spremni da svojim radom obezbede efikasniju zaštitu prava i interesa članova sindikata i dobiju njihovu podršku.

21587265 1952171568382821 1729304338244699066 o        21688237 1952171291716182 3536304217112988822 o

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com