Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za otklanjanje pravnih smetnji u smislu omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade u istom iznosu za sve zaposlene.

Članom 16. stav 1. i 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 99/2016) propisano je da u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15) u budžetskoj 2017. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2017. godini, kao i da se ne mogu isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Ministar Dušan Vujović su više puta u sredstvima javnog informisanja naglasili da je Srbija ostvarila suficit u budžetu, kao i da su se stvorili uslovi za jednokratne isplate.

S tim u vezi, predlažemo da podnesete amandman na član 16. predloga Zakona o budžetu za 2018. godinu, u smislu da se stavovi 1. i 2. brišu, radi obezbeđivanja pravnog osnova za isplatu navedene nagrade svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a sve u skladu sa članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Na ovaj način stvorili bi se uslovi i za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima (zahtev vam je upućen 03.10.2017.godine) kao i drugih primanja u skladu sa pozitivnim propisima.

Zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite su čuvari socijalnog mira i podneli su najveći teret krize. Omogućite isplatu nagrada, apsolutno to zaslužujemo!

Kriza je iza nas, a da li je bolje sutra pred nama, zavisi od vašeg postupanja!

Ovom prilikom želimo da Vas podsetimo da jedino zaposlenima u delatnosti zdravstva još uvek nije isplaćena razlika plate za decembar 2015. godine za 3%.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i otklonite pravne smetnje za adekvatno nagrađivanje zaposlenih u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorima i drugim aktima. 

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com