Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuju zahtev za potpisivanje sporazuma o PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave NA PERIOD OD GODINU DANA.
Nadležni organi reprezentativnih sindikata su doneli ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015) objavljen dana 06.januara 2015. godine, a da je shodno članu 151. PKU stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dakle 14. januara 2015.godine, da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (14.januara 2018.godine) i da pregovori za zaključivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

Razlozi za naslovljeni zahtev su brojni i opravdani, a naročito zbog najavljenog odlaganja početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 108/16), za 01.januar 2019.godine i predložene izmene koeficijenata. Takođe, u toku je postupak donošenja Zakona o zaposlenima u javnim službama koji uvodi brojne novine u radne odnose zaposlenih i obavezu da se mnoga pitanja rešavaju kolektivnim ugovorima, od kojih izdvajamo postavljanje sistema vrednovanja rezultata rada. Najavljena je i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate, koje pitanje takođe treba bliže urediti kolektivnim ugovorom. Početak primene ovog zakona je takođe najavljen za januar 2019.godine. Napominjemo i da je u toku izrada novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ti zakoni su veoma važni za radno-pravni položaj zaposlenih.
Sa svim ovim i drugim propisima, moramo upodobiti novi PKU za delatnost zdravstva, te smatramo da je jedino moguće i racionalno rešenje, da po usvajanju istih od strane Narodne skupštine Republike Srbije, pristupimo pregovorima i nakon godinu dana zaključimo ugovor koji će u svemu biti u skladu sa pozitivnim propisima i potrebama koje imaju zaposleni u delatnosti zdravstva.
Očekujemo da u svojstvu učesnika u kolektivnom ugovoru prihvatite potpisivanje sporazuma u skladu sa iskazanim zahtevom i u zakonom predviđenom roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva. 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”
Predsednik, Zoran Ilić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com