Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

OBAVEŠTENJE O STAVU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA POVODOM MOGUĆNOSTI UVOĐENJA VARIJABILNOG DELA PLATE

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” iskazuju jedinstven stav da razgovori o uvođenju varijabilnog dela plate otpočnu nakon početka primene sistemskih zakona i nakon što u saradnji sa resornim ministarstvima usaglasimo jasne kriterijume i merila za vrednovanje rezultata rada u skladu sa zakonom.
Tokom 2018.godine u 14. bolnica iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodiće se pilot projekat tzv. DRG sistem. Na osnovu tog projekta stvoriće se polazna osnova za utvrđivanje kriterijuma i merila za vrednovanje rezultata rada i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate.
Stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da u skupštinsku proceduru ulaze isključivo zakoni u onoj formi koja je prošla javnu raspravu, a podsećamo da je na Socijalno-ekonomskom savetu data podrška sistemskim zakonima kojima je propisano da početkom primene ovih zakona zaposleni zadržavaju svoju zatečenu platu, dakle ona se ne može umanjivati.
Reprezentativni sindikati ostaju pri ovom stavu.
Smatramo da je reforma zdravstvenog sistema neophodna, ali da je ne smemo uvoditi na brzinu, već isključivo na osnovu činjenica i pokazatelja koje pokaže DRG sistem i s tim u vezi određivanja kriterijuma i merila za vrednovanje rezulatata rada zaposlenih.
Mišljenja smo da je apsolutno potrebno da tokom 2018.godine utvrdimo sve činjenice i okolnosti koje su neophodne za adekvatno vrednovanje rezultata rada svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, pa da se nakon toga vođenjem socijalnog dijaloga sa jasno iskazanim kriterijumima i merilima razmotri mogućnost uvođenja u sistem i varijabilnog dela plate.
Obzirom da je sistemskim zakonima propisano da se kolektivnim ugovorom mogu urediti standardni, odnosno očekivani rezultati rada i način njihovog merenja, to je još jedan od razloga da se konačna odluka donese tokom naredne godine, jer je za kolektivno pregovaranje potrebno vreme.
Očekujemo da uvažite opravdane stavove reprezentativnih sindikata

Sindikat zaposlenih u zdravstvu                               GSZSZ „Nezavisnost“
i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić                                       Predsednik Zoran Ilić

 

 

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com