Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.           
Kada je reč o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, broj izvršilaca shodno navedenoj odluci je u većini ustanova manji, što dalje znači da će se sprovoditi racionalizacija zaposlenih.           
Sindikat je apsolutno protiv smanjenja broja izvršilaca u domovima zdravlja i drastičnog umanjenja broja izvršilaca u apotekama.           
Smatramo da ne postoji višak zaposlenih, već naprotiv da u većini ustanova postoji manjak izvršilaca.           
Svakim danom sve nas je manje! Zaposleni odlaze u inostranstvo nezadovoljni pre svega niskim primanjima. Zbog otežanih uslova rada sve je više zaposlenih na bolovanju i sa profesionalnim oboljenjima.           
Plate zaposlenih i uslovi rada se moraju drastično poboljšati, u suprotnom preti nam totalno urušavanje zdravstvenog sistema.
Hoćemo da živimo dostojanstveno od svog rada.           
Sindikat kontinuirano preduzima aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com