Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA APOTEKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA I PRESTANAK PRAVNOG NASILjA NAD ZAPOSLENIMA 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije vam još jednom upućuje ZAHTEV DA SE PO HITNOM POSTUPKU OBUSTAVI NEZAKONITO IZDAVANјE U ZAKUP APOTEKA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA VLASNICIMA PRIVATNOG KAPITALA, kao i da se s tim u vezi spreči da zaposlenimana apsolutno nezakonit način prestane radni odnos.
Upoznati ste da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Sindikat je više puta ukazao na nezakonito postupanje pojedinih lokalnih samouprava.
Nezapamćeno pravno nasilјe nad apotekama se nastavlјa.
Ovog puta skupština grada Sombora je na sednici održanoj 11.07.2017.godine usvojila Odluku o ostvarivanju uslova za "potpuniju" i "kvalitetniju" zdravstvenu zaštitu građana grada Sombora.
Odlukom se nalaže Gradskom veću grada Sombora da donese Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup svih poslovnih prostorija koje je koristila Apoteka Sombor.
Kao pravni osnov za ovakvu nezakonitu i sramnu odluku navodi se Zakon o zdravstvenoj zaštiti????? bez navođenja konkretnog člana, koji inače ne postoji u zakonu za ovakav vid odluke, što dovolјno samo po sebi govori o ispravnosti same odluke.
Dalјe se navodi kao jedna od obaveza zakupca da zaposli svo farmaceutsko osoblјe i 20% od ukupnog broja nemedicinskog osoblјa, nigde ne navodeći pravni osnov po kojem bi zaposlenima predhodno prestao radni odnos u Apoteci Sombor i koja su njihova prava. Navodi se preuzimanje koje Zakon o radu na način kako je to predloženo ne poznaje.
Još jednom Vas pitamo ko je od lokalnih samouprava dobio saglasnost nadležne direkcije za imovinu za izdavanje u zakup imovine u javnoj svojini, u ovom slučaju apoteka i ko je dobio saglasnost Ministarstva zdravlјa???
Odgovor je svima nama poznat – NIKO!
Da li zakon važi i za nosioce javnih funkcija???
Da li će predstavnici lokalne samouprave da odgovaraju za ovakvo bahaćenje (svesno kršenje pozitivnih propisa) i postupanje na štetu imovine u javnoj svojini?
ZAHTEVAMO DA SE ZAUSTAVI BEZAKONјE I HITNO PREDUZMU MERE ZA OTKLANјANјE NAVEDENIH NEPRAVILNOSTI, U SKLADU SA DATIM NADLEŽNOSTIMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ SVOJINI.
Podsećamo Vas da je u skladu sa zakonom ugovor zaklјučen bez saglasnosti Direkcije ništavan i da Vlada može odlučiti da se nepokretnost oduzme od nosioca prava!
POSTUPITE PO ZAKONU I PONIŠTITE NEZAKONITE ODLUKE.
Apelujemo da se u najkraćem mogućem roku usvoji Zakon o apotekarskoj delatnosti kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.
Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem, a RFZO ostvaruje suficit. Milion građana više od godinu dana uzalud čeka nove zdravstvene knjižice. Bez njih oni nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pa su im i apoteke nepotrebne. 
Da li je cilј države urušavanje državnog apotekarskog sektora u korist vlasnika privatnog kapitala? Da li je to Vaš put u EU?
Više puta smo izneli konkretne predloge za rešavanje krucijalnih problema u apotekarskim ustanovama, ali odgovora nadležnih državnih organa nema.
Obećano je da će formirana Radna grupa koju čine četiri resorna ministra rešiti ovaj problem do kraja 2016.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa, rešenja nema, a nema ni naznaka kada će biti konkretnog predloga.
Vreme ide, a stanje u apotekama je sve gore.
Očekujemo Vašu hitnu reakciju i poziv za razgovor.
Prilog: nezakonitaOdluka Gradskog veća grada Sombora
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com