Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Sastanku koji je održan danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su ministar Branko Ružić sa saradnicima, predstavnici sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja i predstavnici resornih ministarstava.
Nakon održane višesatne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata. 
Dogovoreno je da se sindikatima dostavi prečišćen tekst zakona, nakon čega će Sindikat zauzeti odgovarajuće stavove.

 

Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava.
Sindikat je još jednom izneo primedbe, mišljenja, sugestije i konkretne predloge za izmene Radne verzije ovog zakona od 17.07.2017.godine, koje su i u pismenom obliku predate resornom ministarstvu.
Napominjemo da je većina primedbi usvojena.
Razgovori se nastavljaju u ponedeljak 07.avgusta 2017.godine.

 

Obaveštavamo Vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke, kulture i predškolskog obrazovanja prisusvovali i predstvnici resornih ministarstava.
Iznete su primedbde, sugestije i predlozi na radnu verziju ovog zakona od 17.07.2017. godine. Dogovoreno je da sindikati svoje primedbe dostave i pisanim putem i da se nastavi rad na dalјem usaglašavanju stavova po pitanju ovog zakona.

 

Obaveštavamo javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Prema saznanjima sa kojima raspolažemo, predstavnici lokalne samouprave su doneli ”briljatnu” odluku da se celokupna apoteka Sombor uključujući i zaposlene izda u zakup vlasnicima privatnog kapitala.
Sindikat godinama unazad ukazuje da su ovakve odluke u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnoj svojini, Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakonom o radu.
Pitamo zbog čega povodom ovakvog brutalnog kršenja prinudnih propisa i delovanja na štetu javne imovine, nadležno pravobranilaštvo ne preduzima poverena mu ovlašćenja?
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način.
Uprkos uveravanjima resornih ministara da će problem apoteka biti rešen najkasnije do završetka 2016. godine, do danas problem ne samo da nije rešen, već se produbljuje, a kao što smo naveli, pravno nasilje se nastavlja, apoteke se izdaju u zakup na apsolutno nezakonit način.
Urušava se državni apotekarski sektor u korisnik vlasnika privatnog kapitala.           
Da li je to put EU? Ako jeste, srećan im put, mi ostajemo ovde!           
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje zakona.           
Sindikat je uputio zahtev za održavanje sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srbije i resornim ministrima radi hitnog rešavanja statusa apoteka i prestanak pravnog nasilja nad zaposlenima.          
Ponovićemo ranije istaknute protestne zahteve, insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA APOTEKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA I PRESTANAK PRAVNOG NASILjA NAD ZAPOSLENIMA 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije vam još jednom upućuje ZAHTEV DA SE PO HITNOM POSTUPKU OBUSTAVI NEZAKONITO IZDAVANјE U ZAKUP APOTEKA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA VLASNICIMA PRIVATNOG KAPITALA, kao i da se s tim u vezi spreči da zaposlenimana apsolutno nezakonit način prestane radni odnos.
Upoznati ste da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Sindikat je više puta ukazao na nezakonito postupanje pojedinih lokalnih samouprava.
Nezapamćeno pravno nasilјe nad apotekama se nastavlјa.
Ovog puta skupština grada Sombora je na sednici održanoj 11.07.2017.godine usvojila Odluku o ostvarivanju uslova za "potpuniju" i "kvalitetniju" zdravstvenu zaštitu građana grada Sombora.
Odlukom se nalaže Gradskom veću grada Sombora da donese Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup svih poslovnih prostorija koje je koristila Apoteka Sombor.
Kao pravni osnov za ovakvu nezakonitu i sramnu odluku navodi se Zakon o zdravstvenoj zaštiti????? bez navođenja konkretnog člana, koji inače ne postoji u zakonu za ovakav vid odluke, što dovolјno samo po sebi govori o ispravnosti same odluke.
Dalјe se navodi kao jedna od obaveza zakupca da zaposli svo farmaceutsko osoblјe i 20% od ukupnog broja nemedicinskog osoblјa, nigde ne navodeći pravni osnov po kojem bi zaposlenima predhodno prestao radni odnos u Apoteci Sombor i koja su njihova prava. Navodi se preuzimanje koje Zakon o radu na način kako je to predloženo ne poznaje.
Još jednom Vas pitamo ko je od lokalnih samouprava dobio saglasnost nadležne direkcije za imovinu za izdavanje u zakup imovine u javnoj svojini, u ovom slučaju apoteka i ko je dobio saglasnost Ministarstva zdravlјa???
Odgovor je svima nama poznat – NIKO!
Da li zakon važi i za nosioce javnih funkcija???
Da li će predstavnici lokalne samouprave da odgovaraju za ovakvo bahaćenje (svesno kršenje pozitivnih propisa) i postupanje na štetu imovine u javnoj svojini?
ZAHTEVAMO DA SE ZAUSTAVI BEZAKONјE I HITNO PREDUZMU MERE ZA OTKLANјANјE NAVEDENIH NEPRAVILNOSTI, U SKLADU SA DATIM NADLEŽNOSTIMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ SVOJINI.
Podsećamo Vas da je u skladu sa zakonom ugovor zaklјučen bez saglasnosti Direkcije ništavan i da Vlada može odlučiti da se nepokretnost oduzme od nosioca prava!
POSTUPITE PO ZAKONU I PONIŠTITE NEZAKONITE ODLUKE.
Apelujemo da se u najkraćem mogućem roku usvoji Zakon o apotekarskoj delatnosti kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.
Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem, a RFZO ostvaruje suficit. Milion građana više od godinu dana uzalud čeka nove zdravstvene knjižice. Bez njih oni nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pa su im i apoteke nepotrebne. 
Da li je cilј države urušavanje državnog apotekarskog sektora u korist vlasnika privatnog kapitala? Da li je to Vaš put u EU?
Više puta smo izneli konkretne predloge za rešavanje krucijalnih problema u apotekarskim ustanovama, ali odgovora nadležnih državnih organa nema.
Obećano je da će formirana Radna grupa koju čine četiri resorna ministra rešiti ovaj problem do kraja 2016.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa, rešenja nema, a nema ni naznaka kada će biti konkretnog predloga.
Vreme ide, a stanje u apotekama je sve gore.
Očekujemo Vašu hitnu reakciju i poziv za razgovor.
Prilog: nezakonitaOdluka Gradskog veća grada Sombora
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

 

FOTO KURIR 1000x640

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ministar, Nebojša Stefanović
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
Ministar, Nela Kuburović 
ZAHTEV ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA I POSTAVLJANJE POJAČANOG OBEZBEĐENJAU USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Povodom tragičnog događaja ispred Centra za socijalni rad u Rakovici u kojem su smrtno stradale dve osobe, a teško povređena tri zaposlena, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje zahtev za izmenu Krivičnog zakonika i postavljanje pojačanog obezbeđenja u svim ustanovama socijalne zaštite.
Sindikat godinama unazad (prvi dopis je poslat 2006.godine) ukazuje nadležnim državnim organima da je neophodna hitna izmena Krivičnog zakonika u smislu da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dobiju veću zaštitu, te da se pooštri kaznena politika prema učiniocima krivičnih dela koja se izvrše protiv zaposlenih u ovim delatnostima na njihovim radnim mestima.
Ministarstvu pravde Republike Srbije smo 2015. godine poslali konkretne predloge za izmene Krivičnog zakonika, ali do današnjeg dana na podnetu inicijativu nismo dobili čak ni odgovor.
Posledice svega su evidentne.
Zahtevamo da se u svakoj ustanovi socijalne zaštite uvede obezbeđenje, iz razloga što zbog prirode posla koje zaposleni obavljaju, svakodnevno dolazi do rizičnih situacija.
Koliko još tragičnih događaja treba da se dogodi pa da nadležni državni organi konačno uzmu u razmatranje decenijski zahtev Sindikata za adekvatno sankcionisanje učinioca krivičnih dela protiv zaposlenih u vršenju njihovih poslova?
Ni nakon učestalih napada i ubistava zaposlenih u delatnosti zdravstva ništa konkretno nije urađeno i pored apela Sindikata i upućenih inicijativa. Da li je potrebno da još neko izgubi život na radnom mestu, pa da nadležni državni organi preduzmu konkretne aktivnosti?
Bezbednost zaposlenih i korisnika usluga mora biti prioritet u radu resornih ministarstava.
Zbog svega navedenog, zahtevamo da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvati ovu inicijativu kao svoju i preduzme sve mere i radnje u okviru svojih nadležnosti kako bi se poboljšala bezbednost zaposlenih i korisnika naših usluga i konačno izmenio Krivični zakonik u cilju zaštite zaposlenih.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.           
Kada je reč o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, broj izvršilaca shodno navedenoj odluci je u većini ustanova manji, što dalje znači da će se sprovoditi racionalizacija zaposlenih.           
Sindikat je apsolutno protiv smanjenja broja izvršilaca u domovima zdravlja i drastičnog umanjenja broja izvršilaca u apotekama.           
Smatramo da ne postoji višak zaposlenih, već naprotiv da u većini ustanova postoji manjak izvršilaca.           
Svakim danom sve nas je manje! Zaposleni odlaze u inostranstvo nezadovoljni pre svega niskim primanjima. Zbog otežanih uslova rada sve je više zaposlenih na bolovanju i sa profesionalnim oboljenjima.           
Plate zaposlenih i uslovi rada se moraju drastično poboljšati, u suprotnom preti nam totalno urušavanje zdravstvenog sistema.
Hoćemo da živimo dostojanstveno od svog rada.           
Sindikat kontinuirano preduzima aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com