Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za otklanjanje pravnih smetnji u smislu omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade u istom iznosu za sve zaposlene.

Članom 16. stav 1. i 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 99/2016) propisano je da u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15) u budžetskoj 2017. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2017. godini, kao i da se ne mogu isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Ministar Dušan Vujović su više puta u sredstvima javnog informisanja naglasili da je Srbija ostvarila suficit u budžetu, kao i da su se stvorili uslovi za jednokratne isplate.

S tim u vezi, predlažemo da podnesete amandman na član 16. predloga Zakona o budžetu za 2018. godinu, u smislu da se stavovi 1. i 2. brišu, radi obezbeđivanja pravnog osnova za isplatu navedene nagrade svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a sve u skladu sa članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Na ovaj način stvorili bi se uslovi i za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima (zahtev vam je upućen 03.10.2017.godine) kao i drugih primanja u skladu sa pozitivnim propisima.

Zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite su čuvari socijalnog mira i podneli su najveći teret krize. Omogućite isplatu nagrada, apsolutno to zaslužujemo!

Kriza je iza nas, a da li je bolje sutra pred nama, zavisi od vašeg postupanja!

Ovom prilikom želimo da Vas podsetimo da jedino zaposlenima u delatnosti zdravstva još uvek nije isplaćena razlika plate za decembar 2015. godine za 3%.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i otklonite pravne smetnje za adekvatno nagrađivanje zaposlenih u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorima i drugim aktima. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je dana 27.oktobra 2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 96/2017, objavljen Zaključak Vlade Republike Srbije broj 11-10175/2017-1 kojim se preporučuje javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju u skladu sa zakonom.
Navedenim zaključkom preporučuje se da državni organi i organizacije informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore da radne sporove rešavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast mirnog rešavanja radnih sporova.

 

 Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. novembra 2017. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata. Ocenjeno je da je trenutno najznačajnija aktivnost rad Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u zdravstvu. Zahteva se očuvanje postojećeg odnosa između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju. Članovi Pokrajinskog odbora su ukazali da radna mesta u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno vrednovana, obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak). U raspravi su otvorena brojna pitanja vezana za primenu Kataloga radnih mesta i vrednovanje poslova. Posebno je ukazano na problem neprepoznavanja visokog strukovnog obrazovanja.
   Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Ukazano je da je najteža situacija u apotekarskim ustanovama koje su u sve većem broju, zbog izostanka mera države da se očuva javno apotekarstvo, u nemogućnosti da funkcionišu.
   LJubinko Ilić, predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upoznao je članove Pokrajinskog odbora sa aktivnostima Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Naš Sindikat, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, uputio je nadležnom ministarstvu inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.
   U Pokrajinskom odboru je u toku aktivnost na sagledavanju preciznih podataka o stvarnom broju zaposlenih u ustanovama, u odnosu na broj utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao osnov za sindikalno delovanje radi poboljšanja uslova rada i smanjenja opterećenja zaposlenih. Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete predsednike sindikalnih organizacija koje nisu dostavile podatke, da to što pre urade.

IMG 2177     IMG 2179

 

Obaveštavamo Vas da je juče u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Radne grupe za vrednovanje radnih mesta, predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta.
Razgovarano je o vrednovanju radnih mesta u zdravstvu.
Sindikat insistira da se zadrži postojeći odnos između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju u zdravstvu.
Sindikat je ukazao da zaposleni u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno sagledani obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak).
Razgovori se nastavljaju u toku sledeće nedelje, a o svim detaljima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić najavila je povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 10%.
To dalje znači, da će se osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenima koja sada iznosi 2.561,23 uvećati za 10%, odnosno da će zaposleni imati nominalno veću platu za nešto više od 7% u odnosu na nivo plata koji su imali pre smanjenja.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
Podsećamo da bi uskoro trebalo da otpočnu pregovori za zaključivanje PKU za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite i aktivnosti na vrednovanju radnih mesta, kao i aktivnosti vezano za donošenje sistemskih zakona.

 

U utorak, 17.oktobra održan je sastanak u Pokrajinskom sekretarijatu  za zdravstvo na kome su sa doc. dr Zoranom Gojkovićem, pokrajinskim sekretarom razgovorali dr Dunja Civrić, predsednica i Stevo Malić, potpredsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u zdravstvu Vojvodine – o  svim otvorenim pitanjima: organizaciji i planu mreže zdravstvenih ustanova, kadrovskim planovima, mogućnostima za razvoj zdravstvenih ustanova u projektnim planovima... I ovom prilikom je istaknut značaj saradnje i razmene informacija.

 

Vlada Republike Srbije; Predsednik, Ana Brnabić
Ministarstvo zdravlja; Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministar, Zoran Đorđević
Ministarstvo finansija; Ministar, Dušan Vujović

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obraća Vam se sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Zaposleni u navedenim delatnostima godinama čuvaju socijalni mir.
Primanja zaposlenih su apsolutno nesrazmerna poslovima koji se svakodnevno u tri smene obavljaju, a koji nose ogromnu odgovornost, jer se vodi računa o životima ljudi. Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić najavio je jednokratnu isplatu pomoći zaposlenima u MUP, BIA…
Sindikat podržava isplatu navedene pomoći i zahteva isto postupanje i prema zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti!
Ministar Dušan Vujović je naglasio i da je Srbija u prvih osam meseci ostvarila 84 milijardi dinara suficita, što je za oko milijardu evra bolje u odnosu na plan koji je dogovoren sa MMF-om, kao i da su se stvorili uslovi za jednokratne isplate.
Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.
Podneli smo teret krize, da bi izašli iz nje neophodna nam je ova pomoć!
Očekujemo Vaše postupanje u skladu sa iznetim zahtevom i jednako sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru.

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com