Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

MEGATREND SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZA TITE SRBIJE SAMO ZA ČLANOVE SINDIKATA 50% POPUSTA NA ŠKOLOVANјE
i DODATNIH 50% POPUSTA DO 20. JULA 2019. GODINE!!!


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Megatrend univerzitet su danas u prostorijama ovog renomiranog univerziteta potpisali ekskluzivan ugovor kojim se omogućava isklјučivo članovima našeg Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) POPUST ZA SVAKU GODINU STUDIRANјA OD NEVEROVATNIH 50%, UZ MOGUĆNOST OTPLATE NA RATE!

Menadžment Megatrend univerziteta je omogućio svim članovima Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) i DODATNI POPUST OD 50% ZA UPIS DO 20.JULA 2019.GODINE!!! 
ZA STUDIJE KOJE TRAJU 4 GODINE, PLAĆA SE ČETVRTINA CENE!!!

Na fakultetima Megatrend univerziteta organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina.
Dragi članovi, imate jedinstvenu priliku da iskoristite još jednu u nizu privilegija koju vam nudi članstvo u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Dobrodošao je i svaki zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, koji će učlanjenjem u Sindikat, steći mogućnost da se školuje ili da školuje članove uže porodice pod povolјnim uslovima.
Detalјnija uputstva o uslovima upisivanja Megatrend univerziteta po povolјnim uslovima, možete dobiti od predsednika sindikalne organizacije u vašoj ustanovi.

Svim polaznicima želimo puno uspeha u dalјem školovanju i usavršavanju.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 103

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com