Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, održan treći sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata.
Sindikat je ukazao na specifičnosti poslova koje obavljaju zaposleni u ustanovama i da se shodno tome moraju vrednovati radna mesta.
Dogovoreno je da se izradi predlog platnih grupa koji će se prezentovati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi daljeg postupanja.
Razgovori na ovu temu se nastavljaju.