Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sastanku u Ministarstvu zdravlja koji je održan u ponedeljak 10.septembra 2018.godine, kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda.

Sindikat je izneo primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i još jednom ukazao da je predlog platnih grupa grupa i platnih razreda za generička radna mesta apsolutno neprihvatljiv.

Zbog brojnih i raznovrsnih primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili, dogovoreno je da sindikati sve svoje primedbe sublimiraju i usaglase stavove, a nakon toga da se takav usaglašeni predlog uputi predstavnicima Ministarstva zdravlja radi daljih pregovora.

Sindikat će ostati pri onom stavu koji je ranije zauzeo Republički odbor Sindikata.

Štitimo prava svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru.

Nastavljamo borbu za poboljšanje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih.

BUDI ČLAN, ODLUČI O SVOJOJ SUDBIN

 

Obaveštavamo Vas da je Sindikat predao resornim ministarstvima u roku, primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, generička radna mesta, kao i za radna mesta u socijalnoj zaštiti, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata.

Primedbe će biti i neposredno iznete u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

O ishodu pregovora, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

Obaveštavamo Vas da je u utorak 04.09.2018.godine Sindikatu dostavljen predlog platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta, koji je prosleđen svim predsednicima sindikalnih organizacija.

Uvidom u navedeni predlog, Republički odbor je doneo Zaključak DA JE PREDLOG PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA ZA GENERIČKA RADNA MESTA APSOLUTNO NEPRIHVATLJIV.

Degradirane su sve grupe poslova, a naročito visoko obrazovani nemedicinski radnici.

Iako je Sindikatu ostavljen NEPRIMERENO KRATAK rok za dostavljanje mišljenja, zaključno sa 06.09.2018.godine, Sindikat će DOSTAVITI SVOJE PRIMEDBE BLAGOVREMENO.

PRIORITET RADA SINDIKATA JE ZAŠTITA SVIH ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE!!!

Zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih!!!

Napominjemo da će na osnovu Odluke Republičkog odbora Sindikata, primedbe, mišljenja i sugestije na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i generička radna mesta biti dostavljene nadležnim ministarstvima.

Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

 

Obaveštavamo Vas da je u ponedeljak 03.09.2018.godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar finansija Siniša Mali, predstavnici sindikalnih centrala i predstavnici sindikata javnih službi.

Razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda.

Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je izneo brojne primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda u zdravstvu i napomenuo da lekari moraju biti u višoj platnoj grupi u odnosu na druge poslove sa visokim obrazovanjem u javnom sektoru.

Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

Republički odbor Sindikata će zauzeti stavove po ovom pitanju, nakon čega će Sindikat uputiti zahteve nadležnim državnim organima.

 

Dragi članovi,

Zbog velikog interesovanja članstva vezano za primenu propisa počev od 1. januara 2019.godine, obaveštavamo Vas kako sledi:

Sindikat je dobio predlog platnih grupa i platnih razreda na koji će nakon dobijenog mišljenja sa terena, nadležni organi Sindikata dati svoje mišljenje i isto uputiti resornim ministarstvima. Oko ovog pitanja Sindikat nastavlja razgovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Sindikat je vođenjem socijalnog dijaloga izdejstvovao u Zakonu o zaposlenima u javnim službama (podsećamo da smo uticali na promenu preko 50 odredbi), da uvođenjem platnih grupa i platnih razreda, NIKO NEĆE MOĆI DA IMA MANJU PLATU OD ONE PLATE KOJA ĆE BITI SA UVEĆANJEM KRAJEM 2018.GODINE!!!
Sindikat u avgustu 2018.godine otpočinje pregovore o visini minimalne cene rada, a ZAHTEVAMO (kao što se vidi iz više upućenih dopisa) POVEĆANJE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE!!!
Nastavljamo borbu za poboljšanje uslova rada, broja izvršilaca i materijalnog položaja zaposlenih.
O svemu navedenom i ishodu pregovora, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam ponovo upućuje zahtev za povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način kako smo ranije predložili DA PROSEČNA PLATA BUDE U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Ana Brnabić su više puta u sredstvima javnog informisanja izneli podatak da je u prvom kvartalu 2018. godine umesto planiranog deficita od 40,1 milijardi dinara, ostvaren suficit u budžetu od 6,1 milijardi dinara.Zabeležen je najviši kvartalni rast BDP-a u poslednjih deset godina i on iznosi 4,5 odsto, što je posebno važno jer daje perspektivu mladima.
Ministar finansija je izneo podatak da u prvih šest meseci 2018.godine privredni rast iznosi 4,5%, a da je državni budžet u suficitu od 416 miliona evra, odnosno oko 50 milijardi dinara.
SMATRAMO DA JE NEDOPUSTIVO DA ZAPOSLENI NEMAJU NI MINIMALNU ZARADU, bez obzira na stanje u budžetu. Prihvatamo realnost da zaposleni koji rade najjednostavnije poslove u izuzetnim slučajevima mogu imati minimalnu zaradu, uz uspostavljanje adekvatnog odnosa između plata predviđenog platnim grupama i platnim razredima. Shodno zakonu, do 15.septembra potrebno je utvrditi novu visinu minimalne cene rada, odnosno minimalne zarade.
Prosečna plata u zdravstvu je ispod proseka u Republici, a u socijalnoj zaštiti je još niža, što je apsolutno neprihvatljivo, obzirom na poslove koji se obavljaju, a koji nose ogromnu odgovornost.
Uvažavajući izuzetno dobro stanje u budžetu, NEOPHODNO JE ZNAČAJNO POVEĆANJE PLATA.
Podsećamo Vas na činjenicu da zbog niskih primanja i loših uslova rada, ne odlaze u inostranstvo samo mladi, već i zaposleni sa višegodišnjim iskustvom koji su nosioci delatnosti, što predstavlja pravi egzodus, čije ćemo posledice trpeti desetinama godina.
DA BI PROSEČNA PLATA BILA U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE, POTREBNO JE DA POVEĆANJE PLATA BUDE VEĆE OD 40%.
Očekujemo odgovor od nadležnih državnih organa, u kom roku je moguće ispuniti zahteve Sindikata, kako bi zaposleni, a naročito mladi, imali perspektivu.
Zbog svega navedenog, očekujemo HITNO postupanje Vlade Republike Srbije i uvažavanje opravdanih stavova Sindikata.

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Zbog neodrživog stanja u ustanovama socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018).

U brojnim ustanovama broj izvršilaca je manji od potrebnog, tako da zaposleni opslužuju daleko veći broj korisnika od onog koji je propisan Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013).

Zaposleni su iscrpljeni, a trpe i korisnici usluga, jer jedan izvršilac treba da vodi brigu i neguje više od 40 korisnika usluga.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i materijalnim položajem.

Izvršilaca je sve manje, čime se uslovi rada drastično pogoršavaju.

Nepovoljna demografska situacija je još jedan od činilaca koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja broja izvršilaca u ustanovama socijalne zaštite.

Korisnika je sve više, a izvršilaca sve manje.

Ovakvo stanje nesumnjivo utiče na kvalitet pružanja usluga.

Nadležni državni organi i komisije ne odobravaju prijem novih zaposlenih ili to čine u nedovoljnom broju nakon određenog vremenskog perioda tokom kojeg trpe kako smo to naveli i zaposleni i korisnici usluga socijalne zaštite.

Insistiramo na doslednom sprovođenju zakona, pravilnika i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i preduzmete sve mere i radnje u skladu sa datim nadležnostima na njegovoj realizaciji, a na zadovoljstvo korisnika usluga socijalne zaštite i zaposlenih. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Danas je u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva i reprezentativnih sindikata u zdravstvu. Na sastanku je razmatran Predlog vrednovanja i razvrstavanja radnih mesta u platne grupe i razrede.

Iznete su i konkretne primedbe, predlozi i sugestije za izmenu ovog predloga.
Nadležni organi Sindikata će zauzeti stav o ovom Predlogu i isti dostaviti resornom ministarstvu.

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se na Nacrt ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI izjašnjava kako sledi: 

U Zakonu je izvršeno selektivno upodobljavanje pre svega sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), a isti nije upodobljen ni sa rešenjima koja su predviđena planiranim izmenama i dopunama Zakona o štrajku.

Rešenja koja smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i koja su ugrađena u Zakon o zaposlenima u javnim službama, pokušavaju se ovim zakonom poništiti na štetu zaposlenih.

Godinama ukazujemo da je neophodno da se Zakonom o socijalnoj zaštiti uredi pitanje načina finansiranja zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti. Takvo rešenje, u nacrtu ovog zakona nije predviđeno.

Zahtevamo da se položaj zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti izjednači sa položajem zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, kao i da se način finansiranja istih, jasno propiše Zakonom o socijalnoj zaštiti.

U zakonu nije predviđeno ni profesionalno napredovanje zaposlenih, iako član 16. Zakona o zaposlenima u javnim službama propisuje da zaposleni ima pravo da profesionalno napreduje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad javne službe.

Ukazujemo i na problem koji nije rešen, a to je da postoje ustanove socijalne zaštite koje imaju više osnivača. To je dovelo do toga, da u okviru iste ustanove, u pojedinim radnim jedinicama osnivač je Republika Srbija, a drugim radnim jedinicama osnivač je lokalna samouprava, pa zaposleni kod istog poslodavca ne uživaju ista prava po osnovu radnog odnosa.

Zahtevamo da Zakon izričito propiše da ustanova socijalne zaštite i sve njene radne jedinice, mogu imati samo jednog osnivača.

Zakon ima i dobrih rešenja po zaposlene, od kojih bismo izdvojili rešenje da troškove stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika snosi isključivo poslodavac.

Navodimo i predloge za izmene i dopune zakona:

U članu 9. predlaže se između ostalog da se menja član 22. stav 3., odnosno da se brišu reči:” i raspolagati prihodima, u skladu sa zakonom“. Stav Sindikata je da stav 3. ostane nepromenjen.

Posle stava 3., predlažemo da novi stav 4. glasi:“ Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, sredstva pribavljena obavljanjem delatnosti iz stava 3. ovog člana koriste isključivo za unapređenje usluga socijalne zaštite, kao i unapređenja materijalnog položaja zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama, a u najboljem interesu korisnika”.

Ovo iz razloga što se predloženim rešenjem, urušava ionako težak i veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Plate su ispod svakog nivoa.

Ovakvo rešenje je u suprotnosti sa članom 126. stav 1. Zakona o zaposlenima u javnim službama kojim je propisano da zaposlenom u visokoobrazovnoj i naučnoj ustanovi i ustanovi kulture, odnosno drugoj ustanovi koja, pored sredstava za plate koja obezbeđuje osnivač ili koja se obezbeđuju iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruje i sopstvene prihode u skladu sa zakonom, može da se uvećava osnovna plata srazmerno učešću troškova rada zaposlenog u sticanju sopstvenih prihoda. Dakle, neophodno izvršiti upodobljavanje ovih članova.

Ukazujemo, da ukidanjem mogućnosti da zaposleni dobiju stimulaciju iz sopstvenih prihoda, zaposleni nisu stimulisani da ostanu da rade u ustanovama socijalne zaštite, jer sa postojećim platama zaposleni ne mogu da prežive mesec. Pitamo Vas, da li biste radili posao negovatelja/negovateljice za 25.000 dinara, opslužujući pritom daleko veći broj korisnika, od onog koji su propisani podzakonskim aktima? Mladi dođu, vide težinu posla i ”visinu” plate i odlaze. U takvim uslovima, neće niko više da radi.

Prosek godina zaposlenih u socijalnoj zaštiti je preko 50. Bez obzira na stav Ministarstva finansija po pitanju sopstvenih prihoda ustanova (koji nam je poznat i po našem mišenju apsolutno pogrešan, jer ovakvo rešenje ne utiče na budžet, a stimuliše zaposlene da bolje rade i da za takav rad budu nagrađeni), o ovom pitanju VI ODLUČUJETE. NE DOZVOLITE DALJE URUŠAVANJE DELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE. 

U članu 16. predlaže da se u članu 51. u stavu 1. reči: „zdravstvena zaštita“ zamenjuju rečima: „pristup zdravstvenoj zaštiti“.

Dato obrazloženje ovakvog rešenja u zakonu je šturo i izaziva bojazan kod zaposlenih.

Reč pristup se može različito tumačiti, pa predlažemo da se član preformuliše. 

Član 147. Zakona o socijalnoj zaštiti je neophodno upodobiti sa planiranim rešenjem u Zakonu o štrajku.

Minimum procesa rada, odnosno vrsta i obim obavljanja poslova utvrđuje se kolektivnim ugovorom pri čemu se polazi od prirode i vrste delatnosti, stepena ugroženosti života, lične bezbednosti i zdravlja stanovništva i drugih okolnosti značajnih za ostvarivanje potreba stanovništva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Ako minimum procesa rada nije utvrđen na navedeni način iz predhodnog stava, poslodavac i sindikat, odnosno većina zaposlenih, sporazumno utvrđuju minimum procesa rada u roku od 15 dana od podnošenja predloga jedne strane.

Ukoliko sindikat, odnosno većina zaposlenih i poslodavac ne postignu sporazum na način i u roku iz stava 2., dužni su da odmah pokrenu postupak mirnog rešavanja spora pred Agencijom, radi postizanja sporazuma o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Ako se minimum procesa rada ne utvrdi na predloženi način, utvrđuje se odlukom arbitražnog veća u skladu zakonom.

Sa iznetog, očekujemo da ćete uvažiti dobronamerne sugestije i mišljenje Sindikata. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je dana 29. juna 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 50/2018, objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku RS”.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom su se za pomoć obratile zaposlene porodilje u apotekarskim ustanovama koje nisu primile naknadu zarade VIŠE OD 20 MESECI.
Ponavljamo da je bez osnovnih sredstava za život ostalo više porodica.
Sindikat Vam je uputio naslovljeni zahtev pod brojem 31/18 od 21.03.2018.godine, kao i urgenciju broj 49/18 od 18.04.2018.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa ništa nije urađeno da se isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama.
Sredstva javnog informisanja su prenela da je Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio:“DŽabe nam je što ćemo probleme da rešavamo, što ćemo da se obradujemo većim platama i penzijama za tri ili četiri meseca većim nego ikada, ukoliko ne budemo imali dece.“
Na primeru apotekarskih ustanova vidimo kako se država ophodi prema zaposlenim porodiljama sa dvoje, troje i više dece.
Na sistemsko urušavanje državnog apotekarskog sektora ukazali smo još 2012. godine. Mimo zakona zatvorene su brojne apoteke, čime je deo građana u ruralnim sredinama ostao bez farmaceutske zdravstvene zaštite.
Apelujemo na predsednika Republike Srbije i predsednika Vlade Republike Srbije da nosioce javnih ovlašćenja podsete da su dužni da poštuju Ustav i zakone.
Osnivači apoteka su lokalne samouprave.
Sankcionišite odgovorne i primorajte ih da poštuju zakon!!!
Ukoliko bi se poštovao zakon, rađalo bi se više dece!
Pokažite na ovom primeru istinsku borbu protiv bele kuge.
Zaštitite majke heroje!
Znamo da to možete, ALI PITAMO SE DA LI HOĆETE?!!!

Očekujemo Vaše HITNO postupanje.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Institut za medicinu rada Srbije ”Dr Dragomir Karajović“ SMATRA DA JE OPRAVDANA podneta INICIJATIVA našeg Sindikata za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD.
Institut smatra da je inicijativa opravdana pod sledećim uslovima:
1.da je zdravstveni radnik oboleo od zarazne bolesti za koju ne postoji adekvatna vakcina, kao i u slučaju zarazne bolesti za koju postoji adekvatna vakcina, ako poseduje validnu dokumentaciju o vakcinaciji i eventualnoj revakcinaciji,
2.da poslodavac nije obezbedio vakcinaciju zdravstvenih radnika.

Predlog je da mišljenje o ispunjenosti navedenih uslova daje ustanova medicine rada koja pruža zdravstvene usluge poslodavcu.
Očekujemo da resorna ministarstva, nakon dobijenog pozitivnog mišljenja, preduzmu sve mere i radnje u cilju izmene pozitivnih propisa na način kako smo to predložili, kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima koji svakodnevno žrtvuju svoje zdravlje da bi pružili korisnicima usluga svu neophodnu zdravstvenu negu.

 

VLADA RS DONELA JE NOVU UREDBU O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA KOJA JE OBJAVLJENA U „SL.GLASNIKU RS“ BROJ 48/18

 

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za zdravlje i porodicu

Odbor za zdravlje i porodicu, na sednici održanoj 13. juna 2018. godine, razmotrio je predstavku Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, kojom traže izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju i to odredaba kojima se uređuje pravo na naknadu zarade zaposlenom za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, tako da se zaposlenom koji oboli od zarazne bolesti usled pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zarazne bolesti, omogući isplata naknade zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.
Odbor je zaključio da ovu inicijativu prosledi Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ na nadležnost, s molbom da o ovom predmetu obaveste Odbor i podnosioce. 

PREDSEDNIK
Doc dr Darko Laketić

 

Sindikat je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja dogovorio da se zaposli 100 najboljih diplomaca u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji.

Smatramo da na ovaj način podržavamo najuspešnije studente, koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i omogućavamo im da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite.
Takođe, podstiče se i pozitivna selekcija kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućava mladim lekarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlji, čime se čini krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije, što doprinosi daljem razvoju srpske medicine.
Ovo je samo jedna karika u nizu u cilju poboljšanja stanja u zdravstvu.
Da bi se sprečilo dalje urušavanje zdravstvene delatnosti, neophodno je povećati plate, poboljšati uslove rada, ukinuti zabranu zapošljavanja i povećati broj izvršilaca.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju unapređenja materijalnog položaja zaposlenih.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE. BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način da prosečna plata bude u visini prosečne potrošačke korpe.
Trenutno stanje je neodrživo, jer su zaposleni plaćeni ispod svakog nivoa i ukoliko se ne preduzmu radikalne mere, građane neće imati ko da leči, niti da pruža usluge socijalne zaštite.

U prilog našim tvrdnjama navodimo da je u novembru 2014.godine osnovica za obračun i isplatu plata umanjena za 10% i iznosila je 2.368,22 dinara, dok je pre smanjenja (u oktobru 2014.godine) iznosila 2.631,35 dinara.

Nakon tri uvećanja osnovice u 2015.,2016. i 2017. godini, ista trenutno iznosi 2.817,35 dinara.

To znači da su za period od 5 godina (2014.-2018.godina) plate zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uvećane nominalno za 7,06861%.

Prema zvaničnim statističkim podacima, INFLACIJA u periodu 2014-2017. godina iznosi VIŠE OD 9%.

Dakle, plate zaposlenih su u 2018. godini realno MANјE u odnosu na one ko|e su bile pre smanjenja 2014.godine!!!

Plata medicinske sestre/tehničara iznosi nešto više od 35.000 dinara, plata lekara 63.000, plata administrativnih radnika tek nešto više od minimalne zarade 28.000, negovatelјice 25.000, a čak šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nemaju ni minimalnu zaradu.

Da li su to plate od kojih može da se preživi?

Zaposleni u zdravstvu su u 2014.godini imali prosečnu platu u iznosu od 45.759 dinara i bila je viša od proseka u Republici Srbiji. U 2017.godini prosečna plata u zdravstvu je ispod proseka u Republici i iznosi 44.492 dinara. Da bi zaradili za prosečnu potrošačku korpu u 2017.godini, zaposleni u zdravstvu su morali da rade više od mesec i po dana, a zaposleni u socijali daleko više.

Za kupovinu jedne potrošačke korpe u 2017.godini bilo je potrebno 1,56 prosečnih zarada isplaćenih u zdravstvenoj delatnosti.

Manjak broja izvršilaca(u mnogim ustanovama je manji broj zaposlenih čak i od onog broja utvrđenog aktom Vlade), neadekvatni uslovi rada i nedopustivo niske plate su glavni uzrok egzodusa zaposlenih, a naročito mladih i srednjeg kadra. Zaposleni odlaze, jer ne vide perspektivu, niti dugoročan plan za pobolјšanje svog radno-pravnog i naročito materijalnog položaja.
Opšte poznata činjenica je da veće plate od zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju naše kolege u BiH, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj itd.
Rumunski scenario nam je pred vratima.

Zbog svega iznetog, Sindikat ZAHTEVA DA MINIMALNA PLATA ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI BUDE U VISINI MINIMALNE POTROŠAČKE KORPE, PROSEČNA PLATA U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE, UZ USPOSTAVLjANјE ADEKVATNOG ODNOSA IZMEĐU PLATA!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja izneo da je stanje u republičkom budžetu znatno iznad očekivanog nivoa, odnosno u suficitu i najavio da će zaposlenima u javnom sektoru biti ZNAČAJNO povećana plata.

Ukazujemo Vam na ogromno nezadovolјstvo zaposlenih niskim primanjima, obzirom na poslove koje obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost.

Mišlјenja smo da bi se pobolјšanjem uslova rada, povećanjem broja izvršilaca i ukidanjem zabrane zapošlјavanja, kao i uvećanjem plata na način kako smo to predložili, sprečilo dalјe urušavanje zdravstva i socijalne zaštite i egzodus zaposlenih.
Čekali smo 5 godina, vremena za čekanje više nema!

Želimo bolјi život, želimo dostojanstven život. Želimo da radimo i pružimo usluge kakve građani zaslužuju.
Samo zadovolјan zaposleni može pružiti uslugu na najvišem nivou.

POVEĆAJTE PLATE - SAČUVAJTE ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU!

Očekujemo otvorenu i nedvosmislenu podršku resornih ministarstava, shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata i s tim u vezi hitno postupanje Vlade Republike Srbije.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

   Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Ocenjeno je da je poseta  Gerontološkom centru u Zrenjaninu i promocija našeg Sindikata, nakon koje je usledilo osnivanje Sindikalne organizacije u ovoj ustanovi, korak ka osnaživanju našeg sindikata u ustanovama socijalne zaštite.
   Članovi Pokrajinskog odobra su informisani da je inicijativa Sindikata prema nadležnim ministarstvima za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka podržana na Socijalno-ekonomskom savetu Srbije. Sindikat je otvorio i pitanje proširenja liste  profesionalnih oboljenja, jer je u Srbiji priznato samo 62 bolesti,  a u Evropi je taj spisak znatno širi. - 102 bolesti. U Katalogu radnih mesta usvojen je deo primedbi Sindikata  i očekuje se njegovo objavljivanje u „S.glasniku RS“. Očekuju se i novi kadrovski planovi do avgusta meseca 2018. 
   Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da su plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti necivilizacijski niske, a da je sve širi krug zaposlenih čije su zarade na nivou minimalne zarade. Egzodus zaposlenih, kome smo svedoci, nije slučajan  - zaposleni ne mogu da dostojanstveno  žive od ovako niskih plata!
   Članovi Pokrajinskog odbora su informisali o aktivnostima sindikalnih organizacija i odnosima sa poslodavcima.  Konstatovano je da je učešće sindikata u izradi akta o sistematizaciji radnih mesta  bilo raznoliko po ustanovama. U značajnom broju ustanova  sindikati  iskoristili obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju.  U raspravi  je ukazano da  u pojedinim ustanovama postoje problemi u saradnji sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara, koji je izgubio reprezentativnost na nivou Republike. 
   Istaknuto je da se pojavljuje interes zaposlenih  u privatnom sektoru za učlanjenje u Sindikat. Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli stav  da je ovo veoma složeno pitanje i da ga  je neophodno na jedinstven način regulisati. Sugerisano je da se što pre statutarno reguliše model učlanjenja zaposlenih  iz privatnog sektora u Sindikat

Pos 11 2018

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Dopisom broj 31/18 od 21.03.2018.godine obratili smo Vam se za pomoć radi rešavanja problema vezano za neisplaćivanje naknade zarade zaposlenim porodiljama u Apoteci Pančevo više od 15 meseci.
Dopis Sindikata, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije je prosledio Ministarstvu zdravlja, a navedeno ministarstvo je predmetni dopis prosledilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nakon svega, umesto očekivanih konkretnih mera i radnji koje je neophodno preduzeti kako bi četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece dobilo ono što im po zakonu pripada, Sindikatu je pristigla predstavka iz Odeljenja inspekcije rada Pančevo broj:389-117-42/2018-02 od 12.04.2018.godine u kojem se navode preduzete mere vezano za ovaj slučaj i u kojem se konstatuje da na osnovu iznetog činjeničnog stanja NIJE MOGUĆE BILO KAKVO DALJE VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA OVOG ORGANA JER JE POSLOVNI OBJEKAT-SEDIŠTE APOTEKE PANČEVO FIZIČKI ZATVORENO, ZASTUPNIK APOTEKE SE IZJAŠNJAVA DA ON NIJE OD JANUARA 2018. GODINE ZASTUPNIK APOTEKE, A OSNIVAČ, SKUPŠTINA GRADA PANČEVO NIJE ODREDILA DRUGO LICE ZA ZASTUPNIKA APOTEKE PANČEVO.
Dakle, nije učinjeno ništa kako bi zaposlene majke u Apoteci Pančevo dobile naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta!!!
Članom 66. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja.
Članom 130. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon) propisano je da organi zdravstvene ustanove, po isteku mandata, nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove do dana imenovanja novih, odnosno privremenih organa. Na osnovu Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Apotekom Pančevo («Službeni list opštine Pančevo» broj 12/2003 i «Službeni list grada Pančeva» broj 22/09), grad Pančevo se smatra direktnim odgovornim za postavljanje menadžmenta gradske apoteke. U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 – ispr., 13/2018 i 15/2018 – ispr.) za Južnobanatski upravni okrug apoteka Pančevo ulazi u Plan mreže zdravstvenih ustanova. Ko je dozvolio da se mimo zakona stavi katanac na zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže i time postupi i suprotno navedenoj uredbi koju je donela Vlada???
Članom 13. stav 4. (još uvek važećeg) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) propisano je da opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu iz stava 1. ovog člana iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.
Donet je novi zakon o finansijskim podsticajima porodici sa decom, a ni važeći se ne sprovodi.
Na osnovu svega iznetog, Sindikat predlaže da Vlada naloži Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kao neposredno nadležnom da preduzme po hitnom postupku sve mere i radnje kako bi skupština grada Pančevo imenovala novog direktora Apoteke Pančevo, koji bi dalje postupio u skladu sa zakonom, a lokalna samouprava isplatila zaposlenim majkama sve zaostale naknade zarade.
Pokažite na ovom primeru da državni aparat funkcioniše, odnosno da je država sposobna da zaštiti Ustav, zakone, podzakonske akte i obespravljene zaposlene.
Ove porodice sa dvoje, troje i četvoro maloletne dece imaju pravo na budućnost i ostvarivanje osnovnih životnih potreba.
Zaštitite majke heroje, pokažite iskrenu nameru za poboljšanje katastrofalne demografske situacije u državi.
Očekujemo Vaše HITNO postupanje.
Predsednik 
dr Zoran Savić

 

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.a sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.
Sindikat je još jednom izneo stavove i konkretne predloge za izmene pozitivnih propisa kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima i omogućilo da naknada zarade bude u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti, usled kojih okolnosti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad.
Nakon održane sveobuhvatne rasprave, dogovoreno je da se navedena inicijativa Sindikata uputi Radnoj grupi Ministarstva zdravlja za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Sindikat neće odustati od podnete inicijative, jer smatramo apsolutno neprihvatljivim da zaposleni zbog rizika posla koji obavljaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od zaraznih bolesti budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Očekujemo da Radna grupa za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju razmotri konkretne predloge Sindikata i uvrsti u Predlog navedenog zakona inicijativu Sindikata.
Poštujte naše požrtvovanje i rad, ispravite nepravdu!
O daljim aktivnostima Sindikata povodom podnete inicijative, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).
Dopuna navedene uredbe se odnosi na zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa.
Uredba stupa na snagu 27.marta 2018.godine.
U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati dopunu Uredbe.

preuzmi fajl

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su se za pomoć obratile zaposlene porodilje u Apoteci Pančevo koje nisu primile naknadu zarade već 15 meseci. Na ovaj način bez osnovnih sredstava za život ostale su četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece.
Predstavnik lokalne samouprave i direktor ustanove prebacuju odgovornost, iako im je inspekcija rada naložila da postupe po zakonu. Prema informacijama koje smo dobili, direktor se pravda da zbog softverskih problema (nemogućnosti korišćenja istog) ne može da ispoštuje zakonsku proceduru koja bi omogućila isplatu naknada zarada porodiljama. Očigledno je da lokalni nosioci javnih ovlašćenja nisu u stanju da reše ovaj problem, s toga zahtevamo da se reši sa najvišeg državnog nivoa.
U javnosti su predstavljene državne mere za rešavanje katastrofalne demografske situacije. Pitamo se kakva poruka se šalje svim zaposlenima i mladim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji, kada majke sa dvoje, troje i više dece ne primaju naknadu zarade 15 meseci zbog bahatosti ili nesposobnosti lokalnih moćnika?
Idealna je prilika da ispravite ogromnu nepravdu i po hitnom postupku naložite nadležnim da isplate prinadležnosti zaposlenima u skladu sa zakonom.
Napominjemo i da je lokalna samouprava stavila katanac na Apoteku Pančevo iako to po zakonu nije smela da uradi. Zatvorene su brojne državne apoteke mimo zakona, a ostavljene su samo po jedna prostorija za rad svakoj od njih i to pro forme.
Godinama unazad smo upozoravali da se moraju izjednačiti uslovi poslovanja državnih i privatnih apoteka za dobrobit pre svega građana, kao i društva u celini.
Deo građana u ruralnim sredinama je već ostao bez farmaceutske zdravstvene zaštite zbog ”gašenja” državnih apoteka, na šta smo godinama unazad ukazivali.
Sačuvajte državno apotekarstvo, imamo pravo na dostupnost lekova, imamo pravo da se lečimo!
Očekujemo da na ovom primeru pokažete pravu borbu protiv bele kuge i stanete u zaštitu oštećenih majki heroja, koje ničim nisu zaslužile ovakvo ponižavanje.
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Na zahtev isključivo našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 14. februara 2018.godine donela je Zaključak kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva zdravlja koji je upućen našem Sindikatu, kao i sam zahtev koji smo uputili resornom ministarstvu u cilju zaštite prava zaposlenih.

Dopis Ministarstva zdravlja  preuzmi fajl 

Zahtev Sindikata upućen Vladi Srbije preuzmi fajl

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 6. marta 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata: produženjem roka važenja posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u delatnosti zdravsta (do kraja decembra 2018.) i u socijalnoj zaštiti (do 31.januara 2019. ) i zaključkom Vlade RS kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Članovi Pokrajinskog odobra su informisani o inicijativama Sindikata prema nadležnim ministarstvima: za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, kao i inicijativi da se zaposlenima u zdravstvu omogući kupovina stana pod povoljnijim uslovima – kao što se predlaže za pripadnike MUP, Vojske Srbije i službi bezbednosti.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija izrada akta o sistematizaciji radnih mesta, kako bi se ispoštovao rok utvrđen Zakonom o zaposlenima u javnim službama - 24. mart tekuće godine. Istaknuto je da je posebno značajno da sindikati iskoriste obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju i o njoj upoznaju širok krug zaposlenih. U raspravi je ukazano na konkretne probleme u prepoznavanju naziva poslova i radnih mesta iz Kataloga radnih mesta.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2017. godinu, Finansijski plan za 2018. godinu i Okvirni plan rada za 2018. godinu.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete sindikalne organizacije da izvrše prijavu učesnika za 23. Susrete zdravlja u skladu sa rokovima.

pos 06032018     20180306 204803

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti zdravstva po povoljnijim uslovima, na način kako se to predlaže za pripadnike MUP i Vojske Srbije.

Činjenica je da veliki broj zaposlenih u zdravstvu nema rešeno stambeno pitanje.

Mnogi zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i većim platama. Ukoliko biste ovu inicijativu Sindikata prihvatili i blagovremeno uvrstili u najavljeni Lex specialis za gradnju stanova, smatramo da bi se ispravila nepravda prema zaposlenima u jednoj tako važnoj delatnosti po svako odgovorno društvo kakvo je zdravstvo i ono što je najvažnije, smatramo da bi se donekle sprečio egzodus zaposlenih.

Ovo posebno iz razloga što bi zaposleni omogućavanjem kupovine stana po povoljnijim uslovima, dobili dodatnu motivaciju da stvaraju porodicu i ostanu da rade u Republici Srbiji. U sredstvima javnog informisanja je ranije najavljena mogućnost da specijalni zakon pored pripadnika MUP, Vojske i službi bezbednosti, obuhvati i umetnike, kao i naučnike tako da smo mišljenja da zaposleni u delatnosti zdravstva koje je od izuzetnog značaja po državu ne bi smeli da budu izostavljeni.

Godinama se traži rešenje za sprečavanje odliva zaposlenih u zdravstvu u inostranstvo. Idealna je prilika da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i omogućite zaposlenima, a naročito mladima, da ostanu da rade i leče korisnike naših usluga u zemlji u kojoj su rođeni i u kojoj su stekli obrazovanje.

Podsećamo da je gradnja stanova po povoljnijim uslovima najavljena u 6 gradova u Republici Srbiji, a da su potrebe mnogo veće.

Kao primer dobrog i odgovornog postupanja države prema zaposlenima u zdravstvu, navešćemo i primer Crne Gore, gde je postupak izgradnje 2000 stanova u okviru programa socijalnog stanovanja već završen, a planira se izgradnja još 3000 stanova.

Očekujemo da postupite u skladu sa naslovljenom inicijativom, odnosno da zaposleni u zdravstvu imaju isti položaj kao i deo javnog sektora kome su ova prava najavljena kroz donošenje posebnog zakona.

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com