Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Prema informacijama koje smo dobili od RFZO, transfer sredstava za plate zdravstvenim ustanovama biće izvršen 3. januara 2018.godine.
Na sinoćnoj sednici Vlad RS donet je Zaključak o povećanju plata, ali isti još uvek nije dostavljen RFZO.
Po dobijanju navedenog zaključka RFZO će obavestiti zdravstvene ustanove o vremenu isplate uvećanog dela plate.

 

Sednici Pokrajinskog odbora u proširenom sastavu, koja je održana 13. decembra 2017. u Novom Sadu prisustvovala je i dr Snežana Bojanić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo.
Obraćajući se prisutnma dr Snežana Bojanić je istakla da će sindikati u budućnosti imati sve važniju ulogu, jer treba da se izbore za prava svakog člana. Zdravstvo je ranjiva profesija, a zdravstveni radnici stalno na očima javnosti.
Članovi Pokrajinskog odbora su upoznali predstavnicu Pokrajinskog sekretarijata sa konkretnim problemima u ustanovama.
Ukazano je na opterećenje zaposlenih, nedostatak izvršilaca, teške uslove rada. Posebno je apostrofirana neusklađenost propisa kojom se onemogućava da zaposleni na radnim mestima sa posebnim uslovima rada budu plaćeni za učinjen rad. Prekovremeni rad je neophodan da bi se obezbedila kontinuirana zdravstvena zaštita stanovništva, a propisi to ne dozvoljavaju.
Sve veći broj stručnih kadrova odlazi u inostranstvo, a opterećenost onih koji ostaju je velika.
Istaknut je i problem naknade realnih putnih troškova (zaposlenima koji iz opravdanih razloga ne dođu na posao, a dobijaju markicu za prevoz, od zarade se oduzima iznos za putne troškove; prilikom promene adrese prebivališta usled promene bračnog statusa neki poslodavci ne isplaćuju putne troškove...)
Ukazano je na nezakonito (bahato) ponašanje nekih direktora koje nas skupo košta. (Iznet je primer jednog doma zdravlja gde je umesto plaćanja troškova po sudskoj presudi za prevoz u visini od 18 miliona dinara, taj trošak narastao na 45 miliona dinara.....)
Još jedanput je konstatovana nemoć sistema da sačuva javno apotekarstvo.
U fokusu rasprave bila je Analiza novog zapošljavanja koja je u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, sačinjena na osnovu podataka iz sindikalnih organizacija o stvarnom broju zaposlenih u ustanovama tokom 2017. godine, u odnosu na broj utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Iako podaci nisu kompletni, jer je aktivnost u toku, evidentno je da ima značajnih odstupanja realnog stanja od Odluke Vlade RS o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme..... da će u Vojvodini u 2017. godini biti oko 776 novozaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Dr Dunja Civrić je istakla da je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodini uspostavio suštinski socijalni dijalog sa nadležnim pokrajinskim sekretrijatima i da je unapređena saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo. Blagovremenim reagovanjem i inicijativama Pokrajinskog odbora, rešeni su i prevaziđeni konkretni problemi u ustanovama zdravstva. Zajedničkim zalaganjem omogućeno je realizovanje prava zaposlenih.
Članovi Pokrajinskog odbora i dr Snežana Bojanić su bili jedinstveni u oceni da su ovakvi susreti izuzetno korisni jer je dvosmernost u komunikaciji neophodna radi zajedničkog delovanja u cilju poboljšanja uslova rada, smanjenja opterećenja zaposlenih i podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva.

pos9 13122017     pos9 13122017 2

 

POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Obaveštavamo Vas da je na današnjem sastanku u Ministarstu zdravlja kome su prisustvovali pregovarački tim Vlade Republike Srbije i reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije potpisnici Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA.
To znači da je neophodno da o ovom pitanju zauzme stav Vlada Republike Srbije, resorna ministarstva, kao i Ministarstvo finansija.
Nakon dobijanja saglasnosti od navedenih državnih organa, nastaviće se dalja procedura u skladu sa zakonom.
O svim dešavanjima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje URGENCIJU za isplatu jednokratne pomoći, odnosno novogodišnje nagrade u iznosu od 10.000,00 dinara za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojim je propisano da se u članu 16. posle stava 2. dodaje novi stav 3, koji glasi:
„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Sindikat pozdravlja nameru Vlade da se izmenom propisa stvore uslovi za navedene isplate, kao i činjenicu da će se jednokratna isplata u iznosu od 10.000,00 dinara isplatiti zaposlenima u vojsci, policiji i službama bezbednosti.
Zahtevamo da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju jednak tretman sa zaposlenima u delu javnog sektora kojima će se isplatiti jednokratna pomoć.
Još jednom ističemo da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.
Podneli smo najveći teret krize. Čuvari smo socijalnog mira.
Omogućite nam da za novogodišnje praznike obradujemo svoje najbliže, apsolutno to zaslužujemo!
Očekujemo Vaše postupanje i ispravljanje nepravde prema zaposlenima koji obavljaju najsloženije poslove vodeći brigu o zdravlju i zbrinjavanju korisnika naših usluga.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta potvrđeno da će zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite biti UVEĆANE PLATE ZA 10%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.GODINE

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

OBAVEŠTENJE O STAVU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA POVODOM MOGUĆNOSTI UVOĐENJA VARIJABILNOG DELA PLATE

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” iskazuju jedinstven stav da razgovori o uvođenju varijabilnog dela plate otpočnu nakon početka primene sistemskih zakona i nakon što u saradnji sa resornim ministarstvima usaglasimo jasne kriterijume i merila za vrednovanje rezultata rada u skladu sa zakonom.
Tokom 2018.godine u 14. bolnica iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodiće se pilot projekat tzv. DRG sistem. Na osnovu tog projekta stvoriće se polazna osnova za utvrđivanje kriterijuma i merila za vrednovanje rezultata rada i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate.
Stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da u skupštinsku proceduru ulaze isključivo zakoni u onoj formi koja je prošla javnu raspravu, a podsećamo da je na Socijalno-ekonomskom savetu data podrška sistemskim zakonima kojima je propisano da početkom primene ovih zakona zaposleni zadržavaju svoju zatečenu platu, dakle ona se ne može umanjivati.
Reprezentativni sindikati ostaju pri ovom stavu.
Smatramo da je reforma zdravstvenog sistema neophodna, ali da je ne smemo uvoditi na brzinu, već isključivo na osnovu činjenica i pokazatelja koje pokaže DRG sistem i s tim u vezi određivanja kriterijuma i merila za vrednovanje rezulatata rada zaposlenih.
Mišljenja smo da je apsolutno potrebno da tokom 2018.godine utvrdimo sve činjenice i okolnosti koje su neophodne za adekvatno vrednovanje rezultata rada svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, pa da se nakon toga vođenjem socijalnog dijaloga sa jasno iskazanim kriterijumima i merilima razmotri mogućnost uvođenja u sistem i varijabilnog dela plate.
Obzirom da je sistemskim zakonima propisano da se kolektivnim ugovorom mogu urediti standardni, odnosno očekivani rezultati rada i način njihovog merenja, to je još jedan od razloga da se konačna odluka donese tokom naredne godine, jer je za kolektivno pregovaranje potrebno vreme.
Očekujemo da uvažite opravdane stavove reprezentativnih sindikata

Sindikat zaposlenih u zdravstvu                               GSZSZ „Nezavisnost“
i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić                                       Predsednik Zoran Ilić

 

 

 

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuju zahtev za potpisivanje sporazuma o PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave NA PERIOD OD GODINU DANA.
Nadležni organi reprezentativnih sindikata su doneli ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015) objavljen dana 06.januara 2015. godine, a da je shodno članu 151. PKU stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dakle 14. januara 2015.godine, da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (14.januara 2018.godine) i da pregovori za zaključivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

Razlozi za naslovljeni zahtev su brojni i opravdani, a naročito zbog najavljenog odlaganja početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 108/16), za 01.januar 2019.godine i predložene izmene koeficijenata. Takođe, u toku je postupak donošenja Zakona o zaposlenima u javnim službama koji uvodi brojne novine u radne odnose zaposlenih i obavezu da se mnoga pitanja rešavaju kolektivnim ugovorima, od kojih izdvajamo postavljanje sistema vrednovanja rezultata rada. Najavljena je i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate, koje pitanje takođe treba bliže urediti kolektivnim ugovorom. Početak primene ovog zakona je takođe najavljen za januar 2019.godine. Napominjemo i da je u toku izrada novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ti zakoni su veoma važni za radno-pravni položaj zaposlenih.
Sa svim ovim i drugim propisima, moramo upodobiti novi PKU za delatnost zdravstva, te smatramo da je jedino moguće i racionalno rešenje, da po usvajanju istih od strane Narodne skupštine Republike Srbije, pristupimo pregovorima i nakon godinu dana zaključimo ugovor koji će u svemu biti u skladu sa pozitivnim propisima i potrebama koje imaju zaposleni u delatnosti zdravstva.
Očekujemo da u svojstvu učesnika u kolektivnom ugovoru prihvatite potpisivanje sporazuma u skladu sa iskazanim zahtevom i u zakonom predviđenom roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva. 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”
Predsednik, Zoran Ilić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com