Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata, koja je održana dana: 16. maja 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice. Istaknuto je da je 01.05. 2019.god. u Beogradu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije održan tradicionalni prvomajski protest, pod sloganom „ Veće plate za opstanak i ostanak“, na kome je i naš Sindikat uzeo aktivno učešće.
Još jednom je Sindikat ukazao na nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu, što je glavni razlog njihovog masovnog odlaska u inostranstvo .
Na republičkom i pokrajinskom nivou zatraženo je od RFZO da poštuje prava zaposlenih u zdravstvu i da vrši prenos sredstava za sve benefite utvrđene kolektivnim ugovorom.
Sa zadovoljstvom je konstatovano da je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kao jedini reprezentativni sindikat , potpisao novi Posebni kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“, br. 29/2019 od 19.04.2019.godine i koji je daleko povoljniji za zaposlene od prethodnog ugovora.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“,br.25/2019 i kojim su predviđene brojne promene u organizaciji rada zdravstvenih ustanova. Predstavnici našeg Sindikata su dobili uveravanja kako na republičkom tako i na pokrajinskom nivou, da niko od zaposlenih u zdravstvu zbog predstojećih organizacionih promena i promene osnivača zdravstvenih ustanova, neće ostati bez posla, na čemu će ovaj sindikat svesrdno i dalje da insistira.
Prenete su informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine oko zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u velikom broju zdravstvenih ustanova u Vojvodini zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca, ali i da postoje određeni problemi oko zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca, u onim zadravstvenim ustanovama kojima se menja osnivač.
Članovi Pokrajinskog odbora već duže vreme iskazuju nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“.
Predloženo je da se osim kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ boduju i drugi kriterijumi kao što je ukupan broj članova sindikata, odnosno stopa sindikalizma, zatim odnos aktivnih učesnika „Susreta zdravlja“ u odnosu na ukupan broj članova sindikata u sindikalnoj organizaciji i visina članarine po članu sindikata. Predloženo je i da se buduju sportski uspesi - broj osvojenih medalja, kao i da se koriguju cene smeštaja u objektima koji su udaljeni ili su nešto lošijeg kvaliteta.
U vezi svega navedenog, tim formiran na nivou Pokrajinskog odbora Sindikata će uputiti Republičkom odboru konkretan predlog za izmenu i dopunu kriterijuma o smeštaju učesnika na susretima zdravlja.
Zbog velikog interesovanja članstva, za „Pokrajinske susrete zdravlja“, predloženo je da formirani organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, uz pomoć predsednika okružnih odbora, preduzme konkretne mere za organizovanje istih.

IMG 20190517 WA0001   IMG 20190517 WA0002   IMG 20190517 WA0004

 

U Beogradu je dana 14.05.2019.godine održana prva međunarodna konferencija o detaširanim radnicima, u Projektu čiji je nosilac Sindikat, a koji je odobren od strane Evropske komisije.
U navedenom projektu učešće su pored predstavnika našeg Sindikata, uzeli i predstavnici sindikata i poslodavaca iz Crne Gore, Severne Makedonije, Španije, Polјske, Rumunije, Bugarske i Nemačke.
Na konferenciji, bili su prisutni i predstavnici SSSS, kao i predstavnik inspekcije za rad pri Ministarstvu za rad zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
Kolege iz inostranstva su se upoznale sa nacionalnim zakonodavstvom koji reguliše ovu osetlјivu oblast.
Rad na Projektu se nastavlјa.

 

Obaveštavamo Vas da je Sindikat izvršio detaljnu analizu Zakona o zdravstvenoj zaštit SA POSEBNIM OSVRTOM NA AKTIVNOSTI SINDIKATA NA POBOLjŠANjU TEKSTA   ZAKONA!!!
Analiza je prosleđena predsedniku POS-a, okruga-grada i predsednicima sindikalnih organizacija, od kojih istu možete preuzeti.

Nastavljamo aktivnosti na poboljšanju zakonskih rešenja, na koje može uticati svaki zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, učlanjenjem u Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

 

Volim svoju zemlјu.

Ali hoću da i ona voli mene. Da ceni ono što jesam i što znam. Ono zašta sam se školovao, pekao zanat, radio i istovremeno studirao. Znam šta sam joj dao.

Zna li ona šta mi oduzima?

Ono najvažnije – vreme. Pušta me da čekam. Da čekam posao, kredit, stan, bolјi trenutak za ženidbu, rađanje, školovanje dece...

I u tom čekanju mi prođe mladost, život.

A ja hoću da živim sad i odmah. Hoću da sanjam otvorenih očiju. Hoću svetlu budućnost. Da država širom raširi ruke i prigrli radničku klasu koja gradi ovu zemlјu, i nas, koji tek stupamo na tržište rada.

Želim da to tržište istinski funkcioniše. Da se nude poslovi. Da mogu da apliciram na više mesta. Da biram posao, da smelo poslodavcu kažem svoje uslove i koliku platu očekujem.

Neću da radim za agenciju, da se ne zna ko mi je gazda, da ne mogu da se učlanim u sindikat, da ne znam kome da se žalim. Hoću celu platu na račun, neću „na ruke". Da žena i deca vide na papiru kolika je, da znam tačno koliko odvajam za zdravstveno i socijalno osiguranje. Da znam kolika će mi u starosti biti penzija, da ne strepim da li će biti i kada isplaćena, da li će je neko potrošiti umesto mene.

Hoću da se osamostalim. Neću da plaćam kiriju za tuđi stan. Hoću svoj. Da smelo uđem u tu omraženu instituciju, zvanu banka, od koje svi ovde imamo strah. Gde će me dočekati sa osmehom. Gde će mi reći: „Izvolite, hoćete li kredit po povolјnim uslovima"! Da me vuku za rukav, da se utrkuju koja će mi dati bolјe uslove.

Neću da mi moji pomažu. Hoću da svoju penziju troše na sebe, da nekada sebi priušte večeru u restoranu, pojedu sladoled, odu u pozorište... Da ja njima pomognem, kad ustreba.
Hoću da mi država ne dopusti da odem. Da me grčevito drži da ostanem tu gde sam rođen, gde sam odrastao, gde su mi majka i otac, sestra, drugari, gde slavim slavu.

Sve više država nas traži. Znaju oni dobro ko smo, koliko znamo i vredimo. Pa nije ta Nemačka glupa da donese zakon za lakše zapošlјavanje naših radnika. Čeka nas oberučke. I one sa srednjom i one sa visokom stručnom spremom.
Sve je to lepo. Tamo preko. Dobiti dobar i odgovoran posao, visoku platu, uzeti kredit, iznajmiti stan i kupiti dobra kola. Bez stresova i redovno ići na letnji i zimski odmor, birati destinaciju koju poželiš. Al', ne zove se to džabe pečalba, nadničenje u tuđini, putovanje u svet „trbuhom za kruhom"... Gorak je to hleb. Stalna jurnjava za novcem, nema tvog društva, nema kafe sa prijatelјima, svi govore tuđim jezikom, a tvoja deca polako zaboravlјaju maternji, naše običaje, dedu i babu, mesto gde su rasli..

Neću da nas cene samo u inostranstvu, već da Srbija zna koga je iznedrila. Hoću da ostanem ovde. Da radim i od svog rada normalno živim. Da imam argumente kada ćerki i sinu budem pokazivao put. Da on bude osvetlјen, da ne bude onaj „kojim se ređe ide", već sigurna i utabana staza kojom je s ponosom išao njihov otac.

Želim da naši prijatelјi i rodbina, rasuti po celom svetu, ne budu više nostalgični i da nam zavide na druženju i našem, srpskom duhu, koji još ovde postoji. Hoću da su lјubomorni na naše plate i uslove rada. Pa da požele da se vrate u domovinu.

Zato tražim da država poštuje radnika. Da prepozna one vrednosti i prava za koje se više od veka bori sindikat. Koje omogućuju napredak, pobolјšanje života i uslova rada svih zaposlenih. Da se slavi radništvo. Da se i sindikat pita. Da nas i Srbija prigrli kao što to čini naša organizacija.

 

I zato poručujemo svima, posebno mladima:
MI SMO BUDUĆNOST! MI SMO SVET!
ČEKAMO I TVOJU RUKU!
PRIDRUŽI NAM SE!

8mart2019

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. marta 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata - potpisivanjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti zdravstva, sa rokom važenja od godinu dana (do kraja decembra 2019. godine).
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija aktivnost - pokretanje inicijative i pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u većini zdravstvenih ustanova u Vojvodini u toku usaglašavanje stavova vezanih za odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca. Sa zadovoljstvom je konstatovano da su neke zdravstvene ustanove potpisale novi kolektivni ugovor (Dom zdravlja Odžaci, Dom zdravlja Ruma, Dom zdravlja Šid...). Pokrajinski odbor će posebnu pažnju usmeriti na praćenje procesa kolektivnog pregovaranja u ustanovama čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine.
U raspravi je ukazano da u pojedinim ustanovama poslodavci pokušavaju da uruše prava zaposlenih i predstavnika reprezentativnih sindikata, prenebregnuvši činjenicu da se u slučaju eventualnog spora na zaposlenog neposredno primenjuju pozitivni pravni propisi. Takođe, pojedini poslodavci, bez pravnog osnova, stečena prava predstavnika reprezentativnih sindikata učesnika u pregovaranju i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije proširuju na reprezentativne sindikate u ustanovi, čime se otvara prostor za manipulaciju.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o aktivnostima Pododbora za socijalnu zaštitu i inicijativi za pregovaranje i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuto je nezadovoljstvo zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite zbog nejednakosti u procentualnom povećanju plata.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2018. godinu, Finansijski plan za 2019. godinu i Okvirni plan rada za 2019. godinu.
Članovi Pokrajinskog odbora su iskazali nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“. Istaknuto je da se isključivo primenom kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ okružni odbori koji imaju veći broj učesnika na „Susretima zdravlja“ dovode u neravnopravan položaj. Kako bi se ovaj problem prevazišao predloženo je da se sačini kvalitetan predlog za dopunu kriterijuma, koji bi se dostavio Republičkom odboru.
Predložen je inicijativni organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, sa zadatkom da sagleda da li među članstvom postoji volja i interes za istim.

20190301 125620     IMG 0002

 

Poštovani članovi Sindikata,

Danas je u Palati Srbija Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije potpisao novi Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave! Kolektivni ugovor je zaključen na godinu dana.

Radujemo se jer je novi ugovor značajno unapredio radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega.

Novi ugovor je daleko povoljniji za zaposlene, sa brojnim odredbama koje su unapređene u korist zaposlenih.

Naš Sindikat je dokazao da zaslužuje vaše poverenje. Zahvaljujemo vam se na iskazanoj podršci i strpljenju.

Dragi članovi Sindikata, srećni vam nastupajući novogodišnji i božićni praznici! Zdravi i uspešni bili!

dr Dunja Civrić,
predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

potpisivanje PKU Sindikat zdravstva Srbije 28 12 2018 1

 

 

Sednici Pokrajinskog odbora u proširenom sazivu, koja je održana je 12. decembra 2018. godine u Novom Sadu, prisustvovali su i dr Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Obraćajući se prisutnima dr Zoran Savić je ukazao da su trenutno najvažnija aktivnost u Sindikatu pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave – obzirom da važeći kolektivni ugovor istiće 31.decembra 2018. godine. Sa zadovoljstvom je istakao da je većina predloga i primedbi Sindikata usvojena i da su usaglašene sve odredbe osim člana 132.Očekuje se da tokom naredne nedelje pregovori budu završeni i da se potom pristupi potpisivanju navedenog ugovora -  kako ni jedan dan ne bi bio bez Posebnog kolektivnog ugovora.

Članovi Odbora su informisani da jeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvatilo podnetu inicijativu Sindikata ida se očekujepočetak pregovora za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu.

Nije prihvaćen zahtev Sindikata za jednakim procentualnim povećanjem plata svim zaposlenima, i pored ukazivanja na nepravde koje bi nejednakim procentualnim povećanjem bileučinjene zaposlenima.  Budžetom Republike Srbije za 2019. godinu  predviđeno je povećanje plata medicinskom i stomatološkom tehničaru 12% (viša škola), medicinskom tehničaru 12% (srednja škola) doktoru medicine i stomatologu 10%, doktoru specijalisti 10% iostalima 7%. I dalje je otvoreno pitanje ko su „ostali“.

Takođe, članovi Pokrajinskog odbora su informisani da su zalaganja Sindikata, u razgovorima sa predstavnicima resornog ministarstva, vezano za  izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti  -  definisanje dežurstva, rada po pozivu i odnosa skraćenog radnog vremena i prekovremenog rada.

dr Dunja Civrić je istakla da je potrebno da sindikalne organizacije, posebno one kojima je osnivač Vlada AP Vojvodine, najkasnije do 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora kod poslodavca, podnesu zahtev poslodavcu i  osnivaču za sporazumno produženje važenja kolektivnog ugovora.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institutucijama zdravstva Vojvodine.Konstatovano je da se broj članova sindikata, i pored masovnog odlaska zaposlenih u inostranstvo, značajno ne smanjuje.

Članovi Pokrajinskog odbora su,zbog aktuelne situacije i povećanih troškova života, jednoglasno doneli odluku o novčanoj pomoći članstvu Sindikata sa područja Kosova i Metohije u iznosu od 200.000 dinara.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć  članovima Sindikata iz južne pokrajine, koji se nalaze u teškom položaju zbog mera koje su uvele vlasti u Prištini.

20181212 102532     IMG 6cd8cdcfd21e03c979215ce4e137febc V     IMG 56232bb431b0eb9ba130a5e1956b2cc7 V 1

 

Obaveštavamo Vas da su dana 8. decembra 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 95/2018, objavljeni sledeći zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih:

1.Zakon o budžetu Republike Srbije,

2.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,

3.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini,

4.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

5.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

6. Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

7. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,

8. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru primenjivaće se i u 2019.godini.

Odlaže se primena Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru do 1. januara 2020.godine.

POVEĆANJE PLATA VRŠIĆE SE POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2019.GODINE.

Očekujemo izmenu propisa kako bi se omogućila isplata uvećanih plata za sve zaposlene.

 

Obaveštavamo Vas da je ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović u sredstvima javnog informisanja najavila da će biti ispravljena nepravda prema zaposlenim porodiljama koje su tokom porodiljskog odsustva primale male mesečne iznose, na koju nepravdu je Sindikat i ukazao što su prenela sredstva javnog informisanja.

Ministarka je potvrdila tvrdnje Sindikata da zaposlene koje su radile manje od 6 meseci i zaposlene koje su se tek zaposlile trenutno primaju naknadu zarade koje su degradirajuće.

Ovo iz razloga što prema važećim propisima mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18, pa su na ovaj način brojne trudnice i porodilje počev od 1. jula 2018. godine drastično oštećene primanjima koje vređaju ljudsko dostojanstvo.

Sindikat nastavlja borbu za poboljšanje materijalnog položaja trudnica i porodilja, do ispunjenja opravdanih zahteva.

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU
predsednik Odbora, dr Darko Laketić

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje naslovljeni zahtev radi stvaranja pravnog osnova i omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu kojim ostaje na snazi zabrana navedenih davanja.
Podsećamo da je pojedinim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu odluke Vlade, omogućena isplata nagrada i bonusa, što pozdravljamo, ali želimo i da oko 120.000 zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju ovo pravo, a naročito zaposleni u ustanovama koje ostvaruju sopstvene prihode, u kom slučaju, nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta.
U sredstvima javnog informisanja, od strane stručne javnosti, redovno se objavljuje činjenica da se bez zaposlenih u zdravstvu ne može i da je neophodno povećati plate i druga primanja.
Idealna je prilika da svojim doprinosom omogućite da zaposleni obraduju svoje najbliže prigodnim poklonom. Apsolutno smo to zaslužili!
Očekujemo Vaše postupanje i pomoć u ispravljanju nepravde prema zaposlenima koji obavljaju najsloženije poslove vodeći brigu o zdravlju i zbrinjavanju korisnika naših usluga.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da su na današnjem sastanku u Ministarstvu zdravlja nastavljeni pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Većina predloga i primedbi Sindikata su usvojeni.

Očekujemo da u naredne dve nedelje pregovori budu završeni, a da se potom pristupi proceduri potpisivanja navenog ugovora.

 

Obaveštavamo Vas da su dana 16. novembra 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 89/2018, objavljeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.godinu.

 

САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА 50% ПОПУСТА НА ШКОЛОВАЊЕ!
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Мегатренд универзитет су јуче у просторијама овог реномираног универзитета потписали ексклузиван уговор којим се омогућава искључиво члановима нашег Синдиката и члановима њихове уже породице (брачни друг и деца) ПОПУСТ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИРАЊА ОД НЕВЕРОВАТНИХ 50%, УЗ МОГУЋНОСТ ОТПЛАТЕ НА РАТЕ! На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина. Драги чланови, имате јединствену прилику да искористите још једну у низу привилегија коју вам нуди чланство у Синдикату...

 

Obaveštavamo Vas da je na podnetu Inicijativu Sindikata, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorilo pozivom na sastanak u vezi sa predstojećim pregovovorima za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

Sastanak će se održati dana 14.11.2018.godine u prostorijama resornog ministarstva.

U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedeni dopis Ministarstva za rad.

UČLANI SE U SINDIKAT, IMAŠ PRILIKU DA UTIČEŠ NA POBOLJŠANJE SVOG MATERIJALNOG I RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA!!!
BUDI ČLAN – ODLUČI O SVOJOJ SUDBINI!!!

ISKLJUČIVO ZA ČLANOVE SINDIKATA VAŽNA NAPOMENA:

SVE PREDLOGE, MIŠLJENJA I SUGESTIJE VEZANO ZA POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NEOPHODNO JE DOSTAVITI PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE, KOJI ĆE ISTE PROSLEDITI NADLEŽNIM ORGANIMA SINDIKATA

 

KABINET PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE, Predsednik, Aleksandar Vučić

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA, Ministar, Siniša Mali

MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam ponovo upućuje zahtev za JEDNAKO PROCENTUALNO povećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva.

Naime, u datom UPUTSTVU ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU, predloženo je nejednako procentualno povećanje plata samo zaposlenima u delatnosti zdravstva, što je unelo veliko uznemirenje među zaposlene.

Ovakvo uputstvo na osnovu kojeg se priprema predlog finansijskog plana za 2019. godinu, PREDSTAVLJA OPASAN PRESEDAN, koji se sprovodi isključivo za delatnost zdravstva. Za sve ostale delove javnog sektora, predviđeno je jednako procentualno povećanje plata svim zaposlenima u određenoj delatnosti.

Podsećamo da je minimalna zarada povećana za 8,6%, a da se predlaže povećanje od 7% za deo zaposlenih među kojima su i oni sa najnižim primanjima. Administrativni radnici će imati platu koja je simbolično veća od visine minimalne zarade, a vozači sanitetskog vozila i hitne medicinske pomoći samo 48 dinara veću od minimalne zarade.U navedenom uputstvu nigde se ne navodi koliko će biti povećanje plata farmaceutima, farmaceutskim tehničarima, zdravstvenim saradnicima i zdravstvenim saradnicima specijalistima, fizioterapeutima, radiološkim tehničarima, stomatološkim sestrama sa srednjom stručnom spremom…

Pitamo se kakva je sudbina zdravstvenih radnika koji se ne navode u uputstvu?

U slučaju da povećanje plate bude na način kako je to predloženo, ISTI POSLOVI U DELATNOSTI ZDRAVSTVA BIĆE MANJE PLAĆENI OD ISTIH POSLOVA U DRUGIM DELATNOSTIMA U JAVNOM SEKTORU. Da li se na ovakav način uvodi red u javni sektor?

Procentualno povećanje plata svim zaposlenima, NE SME BITI MANJE od procentualnog povećanja minimalne zarade. U suprotnom, dodatno će se narušiti odnos između plata, što će dovesti do još većeg nezadovoljstva zaposlenih.

Zbog svega navedenog, ZAHTEVAMO JEDNAKO PROCENTUALNO POVEĆANJE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA!!!

S tim u vezi, od nadležnih predstavnika Vlade Republike Srbije, a pre svega Ministarstva finansija, očekujemo HITNO ZAKAZIVANJE SASTANKA, kako bismo vođenjem socijalnog dijaloga otklonili očigledne nepravde koje će nesumnjivo biti pričinjene isključivo zaposlenima u delatnosti zdravstva.

U suprotnom, bićemo prinuđeni da svoja prava ostvarimo na ulici, organizovanjem protesta i štrajka.

Očekujemo HITNO postupanje Vlade Republike Srbije, u skladu sa iskazanim zahtevom Sindikata.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Na 13. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja je održana 31. oktobra 2018. godine u Novom Sadu,  u fokusu rasprave bili su propisi koji direktno utiću na materijalni položaj zaposlenih – platne grupe i platni razredi za radna mesta u zdravstvu, kao i za generička radna mesta. Ocenjeno je da je od izuzetne koristi što su na prethodnoj sednici Pokrajinskog odbora i seminaru detaljno razložene sve aktivnosti Sindikata vezane za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno platne grupe i platne razrede i kataloge radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ukazano je da je za očekivati da primena propisa neće početi kako je predviđeno od 1.januara 2019. godine, zbog daljih aktivnosti na usaglašavanju Kataloga generičkih radnih mesta.

Članovi Odbora su informisani da su, na podnetu Inicijativu Sindikata, u toku pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.Predstavnici Sindikata su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, kao i dinamikom pregovora.Sindikat insistira da Poseban kolektivni ugovor u budućnostivaži i za zaposlene u ustanovama koje su osnovane od strane zdravstvenih  ustanova.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institutucijama zadravstva Vojvodine. I ovoga puta je istaknut  rastući problem odlaska zaposlenih na rad u inostranstvo zbog malih plata i loših uslova rada, koji je posebno izražen u pograničnim opštinama.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili novi Pravilnik o finansijskoj pomoći članovima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koji će biti objavljen na sajtu www.szv.org.rs

Za zadovoljstvom je konstatovano da je u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine završena aktivnost na ažuriranju baze  podataka o članstvu Sindikata i da je stopa sindikalizma vrlo visoka.

Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o prispelim ponudama za organizovanje „Susreta zdravlja“,koji će se održati od 9. do 15. juna 2019. godine.

pos13 2018     pos13 2018 2      pos13 2018 3

 

Obaveštavamo Vas da su na podnetu Inicijativu Sindikata, otpočeli pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Pregovorima su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije.

Postignuta je saglasnost da se pregovori inteziviraju, a sledeći sastanak je zakazan za narednu nedelju.

Sindikat neće odustati od zahteva za poboljšanje teksta ugovora, odnosno radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

 

12. sednica Pokrajinskog odbora održana je 19. septembra 2018. godine u Rumi. Pored članova organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, sednici je prisustvovao Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predsednici i članovi odbora sindikalnih organizacija ustanova zdravstva i socijalne zaštite, kao i sindikalni aktivisti iz Vojvodine – ukupno 80 učesnika.

U uvodnom izlaganju dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora informisala je prisutne o aktivnostima Sindikata. Detaljno su razložene sve aktivnosti vezane za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno platne grupe i platne razrede.

Mihajlo Govedarica je istakao koliko je Sindikat unapredio položaj zaposlenih kroz predviđena zakonska rešenja. Sve aktinosti Sindikata u odnosu na resorna ministarstva rezultirale su unapređenjem zakonskih rešenja i napretkom u ostvarivanju trajnog cilja: poboljšanje materijalnog i radnog položaja zapoolenih. Obrazložio je najznačajnije novine vezane za plate, naknade i dodatke na plate u Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i osnovne primedbe i sugestije Sindikata na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, kao i Katalog radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Istakao je da je zaključak ROS da je predlog platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta apsolutno neprihvatljiv, jer su degradirane sve grupe poslova, a naročito visoko obrazovani nemedicinski radnici. Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

Članovi Pokrajinskog odbora su izrazili zadovoljstvom postignutim rezultatom i obnavljanjem tekovine kolektivnog pregovaranja: nakon 16 godina ponovo će se ugovarati visina regresa za godišnji odmor i toplog obroka za 2019.godinu, u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. U diskusiji su se otvorila brojna pitanja vezana za primenu Kataloga radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i platne grupe i razrede. Posebno je ukazano na aktuelan problem: odlazak zaposlenih na rad u inostranstvo zbog malih plata i loših uslova rada i problem novog zapošljavanja odgovarajućih kadrova, koji je prisutan u svim ustanovama u Vojvodini.

Tokom seminara, koji je održan 20.09. 2018. godine, sindikalni aktivisti su preneli znanja i iskustva u sindikalnom radu, stečeno tokom prethodnog perioda. .

Uvodiničari za temu „Liderske veštine“. bili su Aleksandra Rankov, predsednica SO Opšte bolnice Kikinda i Vojislav Živković, predsednik SO Doma zdravlja Bačka Topola. U okviru teme „Liderske veštine“ organizovana je radionica „Asertivna komunikacija“ koju je vodila A.Rankov.

Temu „Specifične potrebe mladih u sindikatu“ sa radionicom „Budimo na trenutak mladi“ su prezentovali predstavnici mladih: Renata Balint, v.d. predsednica SO Opšte bolnice Senta i Duško Stanković, SO Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice.

U temu „Specifične potrebe žena u sindikatu – Balans rada, života i obrazovanja“ prisutne su uvele dr Gordana Medić, SO Doma zdravlja Temerin i Daniela Jović, predsednica SO Opšte bolnice Vršac. U okviru teme obrađena je radionica „Nije lako biti žena“, koju je vodila dr G.Medić.

Učesnicima seminara su rad sindikalnih organizacija predstavili: Stevo Malić, predsednik JSO Kliničkog centra Vojvodine; Ankica Vukas, predsednica SO Instituta za javno zdravlje Vojvodine; LJubinko Ilić, predsednik SO Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju, Veternik; Mirjana Maričić, predsednica SO Opšte bolnice Sombor; Jasmina Nađ, predsednica SO Zavoda za javno zdravlje Subotica i Zoran Stojanović, predsednik Spec.bolnice za rehabilitaciju Banja Rusanda, Melenci.

Učesnici seminara su ocenili da je seminar odlično osmišljen i vođen, da su teme aktuelne, interesante, a dobijene informacije značajne i primenjive u praksi. Bila je ovo još jedna prilika da se prisutni upoznaju za propisima čija se primena očekuje od 1. januara 2019. godine, kao i da se neposredno čuju potrebe mladih i žena, kao i pozitivni primeri iz rada drugih sindikalnih organizacija - da se prenese ogromno iskustvo i da se prisutni osnaže za dalji kvalitetan sindikalni rad.

 DSC9118      DSC9096      DSC9102

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad, odeljenje inspekcije rada Pančevo uputilo je odgovor Sindikatu na zahtev koji smo uputili, za isplatu naknade zarade zaposlenim porodiljama u apotekama.

Podsećamo da zaposlene porodilje u apotekarskim ustanovama nisu primile naknadu zarade SKORO DVE GODINE!!!

Zbog toga je bez osnovnih sredstava za život ostalo više porodica sa dvoje, troje i više dece. Sindikat je više puta apelovao da se poštuje zakon i da zaposlene dobiju svoje prinadležnosti. Zahtevali smo i da se sankcionišu odgovorni nosioci javnih ovlašćenja.

Od strane nadležnih državnih organa i inspekcije rada, umesto postupanja, sankcionisanja odgovornih lica i isplate svih zaostalih naknada zarada zaposlenim porodiljama, dobili smo obaveštenje u kojem se navodi da apoteka Pančevo i njen zastupnik NISU IZVRŠILI REŠENJA KOJE JE DONELA INSPEKCIJA I UPUĆUJU ZAPOSLENE DA DALJE OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA MOGU OSTVARITI SUDSKIM PUTEM. Dakle, inspekcija rada nas upućuje da tužimo ustanovu koja je u blokadi, nema imovinu i prema njihovim rečima samo formalno postoji kao pravni subjekat.

PORUČUJU NAM DA ĆE PORODILJE SVOJA POTRAŽIVANJA NAPLATITI NIKAD!

Ovakvim blago rečeno sramnim postupanjem, odnosno nečinjenjem, DRŽAVA JE JOŠ JEDNOM POKAZALA KAKO SE OPHODI PREMA ZAPOSLENIM PORODILJAMA.

Ako je ovo put i način za poboljšanje nataliteta, uključujući i nakaradni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, NE PREDSTOJI NAM SVETLA BUDUĆNOST!

Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju vršenja pritiska na nadležne državne organe da poštuju zakon i pružanja pomoći zaposlenim porodiljama.

 

Na današnjem sastanku koji je održan u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu.

Resorno ministarstvo je uvažilo većinu primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili. Razgovori povodom platnih grupa i platnih razreda se nastavljaju.

Očekujemo uskoro i poziv za sastanak sa predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu radi razgovora o platnim grupama i platnim razredima za generička radna mesta.

Podsećamo da je predlog Sindikata za izmene platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta blagovremeno predat resornim ministarstvima radi daljeg postupanja.

Štitimo prava svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Očekuju nas i pregovori za zaključivanje novih Posebnih kolektivnih ugovora za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite.

BUDI ČLAN, BEZ JAKOG SINDIKATA NE MOŽEŠ UTICATI NA POBOLJŠANJE SVOG RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA!!!

 

Sindikat je resornim ministarstvima uputio inicijative za otpočinjanje pregovora za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

Podsećamo da je zaključenim sporazumima PKU za delatnost zdravstva produžen do 31. decembra 2018. godine, a PKU za oblast socijalne zaštite do 31. januara 2019. godine.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA
zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Ministar bez portfelja, Slavica Đukić-Dejanović 

Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratile su se za pomoć brojne zaposlene porodilje, jer su počev od 01. jula 2018.godine, drastično oštećene primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 50/2018), kao i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) u smislu umanjenja naknade zarade radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Članom 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Članom 7. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom propisano je da se obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Stavom 4. istog člana propisano je da se mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate dobija deljenjem zbira osnovica iz stava 1. ovog člana sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Članom 14. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da obračun osnovice ostalih naknada, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa na prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Podsticajne mere za poboljšanje poražavajuće demografske situacije, ne mogu se rešiti na način da se proširi krug korisnika prava (što apsolutno podržavamo), a da se istovremeno ošteti najveći broj zaposlenih porodilja, time što se povećava obračunski period na 18 meseci, sa kojim brojem se deli zbir osnovica bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Napominjemo da organi uprave ne obračunavaju mesečnu visinu osnovice na način kako je to propisano, već primera radi u rešenjima utvrđuju potpuno nezakonito dve osnovice, jednu za porodiljsko odsustvo, a drugu za odsustvo radi nege deteta, gde period kada je zaposlena bila na porodiljskom uračunavaju u period od 18 meseci smatrajući da za taj period zaposlena nije imala zaradu, odnosno platu, pa se dobija daleko manji prosek od proseka koji je zaposlena imala za vreme korišćenja porodiljskog odsustva.

Dokaz koji ide u prilog našim tvrdnjama, dostavljamo u prilogu.

Prema pogrešnom tumačenju organa uprave, za posebnu negu deteta za zaposlene koje su koristile odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, kao i nege deteta, uračunava se samo period od maksimalno 6 meseci rada, što je apsurd i zaposlene porodilje će biti DRASTIČNO OŠTEĆENE.

Zbog svega navedenog, APELUJEMO DA HITNO IZDATE UPUTSTVO ORGANIMA UPRAVE O NAČINU OBRAČUNAVANJA VISINE MESEČNE OSNOVICE ZA TRUDNICE, PORODILJE, NEGU DETETA, KAO I POSEBNU NEGU DETETA.

Takođe, zahtevamo da se po HITNOM POSTUPKU IZMENI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM, na način da se predvidi minimalni iznos visine osnovice, i da se uračunava prosek u predhodnih 18 meseci na osnovu efektivnog rada zaposlenih. Ukoliko je zaposlena radila kraći vremenski period, prosek bi trebalo da se deli sa efektivnim vremenom provedenim na radu.

Na način kako je to propisano, pokušavajući da sprečite zloupotrebe, OŠTETILI STE BROJNE ZAPOSLENE PORODILJE!!!

Pojačajte inspekcijsku kontrolu i time sprečite zloupotrebe!

Izmenite pozitivne propise, POBOLJŠAJTE POPULACIONU POLITIKU I KATASTROFALNU DEMOGRAFSKU SITUACIJU!

Nadamo se da će se obistiniti obećanje ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović da STANDARD ŽENE KOJA JE TRUDNA ILI KOJA NEGUJE SVOJE DETE TREBA DA BUDE TOKOM TOG PERIODA ONAKAV KAKAV JE BIO I KADA JE RADILA!

Očekujemo da ovaj opravdani zahtev Sindikata uzmete u razmatranje i po hitnom postupku pristupite izmeni pozitivnih propisa i izdavanju navedenog uputstva radi otklanjanja nepravilnosti i sprečavanja daljeg nanošenja štete zaposlenim porodiljama.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Na sastanku u Ministarstvu zdravlja koji je održan u ponedeljak 10.septembra 2018.godine, kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda.

Sindikat je izneo primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i još jednom ukazao da je predlog platnih grupa grupa i platnih razreda za generička radna mesta apsolutno neprihvatljiv.

Zbog brojnih i raznovrsnih primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili, dogovoreno je da sindikati sve svoje primedbe sublimiraju i usaglase stavove, a nakon toga da se takav usaglašeni predlog uputi predstavnicima Ministarstva zdravlja radi daljih pregovora.

Sindikat će ostati pri onom stavu koji je ranije zauzeo Republički odbor Sindikata.

Štitimo prava svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru.

Nastavljamo borbu za poboljšanje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih.

BUDI ČLAN, ODLUČI O SVOJOJ SUDBIN

 

Obaveštavamo Vas da je Sindikat predao resornim ministarstvima u roku, primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, generička radna mesta, kao i za radna mesta u socijalnoj zaštiti, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata.

Primedbe će biti i neposredno iznete u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

O ishodu pregovora, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

Obaveštavamo Vas da je u utorak 04.09.2018.godine Sindikatu dostavljen predlog platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta, koji je prosleđen svim predsednicima sindikalnih organizacija.

Uvidom u navedeni predlog, Republički odbor je doneo Zaključak DA JE PREDLOG PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA ZA GENERIČKA RADNA MESTA APSOLUTNO NEPRIHVATLJIV.

Degradirane su sve grupe poslova, a naročito visoko obrazovani nemedicinski radnici.

Iako je Sindikatu ostavljen NEPRIMERENO KRATAK rok za dostavljanje mišljenja, zaključno sa 06.09.2018.godine, Sindikat će DOSTAVITI SVOJE PRIMEDBE BLAGOVREMENO.

PRIORITET RADA SINDIKATA JE ZAŠTITA SVIH ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE!!!

Zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih!!!

Napominjemo da će na osnovu Odluke Republičkog odbora Sindikata, primedbe, mišljenja i sugestije na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i generička radna mesta biti dostavljene nadležnim ministarstvima.

Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

 

Obaveštavamo Vas da je u ponedeljak 03.09.2018.godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar finansija Siniša Mali, predstavnici sindikalnih centrala i predstavnici sindikata javnih službi.

Razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda.

Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je izneo brojne primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda u zdravstvu i napomenuo da lekari moraju biti u višoj platnoj grupi u odnosu na druge poslove sa visokim obrazovanjem u javnom sektoru.

Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

Republički odbor Sindikata će zauzeti stavove po ovom pitanju, nakon čega će Sindikat uputiti zahteve nadležnim državnim organima.

 

Dragi članovi,

Zbog velikog interesovanja članstva vezano za primenu propisa počev od 1. januara 2019.godine, obaveštavamo Vas kako sledi:

Sindikat je dobio predlog platnih grupa i platnih razreda na koji će nakon dobijenog mišljenja sa terena, nadležni organi Sindikata dati svoje mišljenje i isto uputiti resornim ministarstvima. Oko ovog pitanja Sindikat nastavlja razgovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Sindikat je vođenjem socijalnog dijaloga izdejstvovao u Zakonu o zaposlenima u javnim službama (podsećamo da smo uticali na promenu preko 50 odredbi), da uvođenjem platnih grupa i platnih razreda, NIKO NEĆE MOĆI DA IMA MANJU PLATU OD ONE PLATE KOJA ĆE BITI SA UVEĆANJEM KRAJEM 2018.GODINE!!!
Sindikat u avgustu 2018.godine otpočinje pregovore o visini minimalne cene rada, a ZAHTEVAMO (kao što se vidi iz više upućenih dopisa) POVEĆANJE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE!!!
Nastavljamo borbu za poboljšanje uslova rada, broja izvršilaca i materijalnog položaja zaposlenih.
O svemu navedenom i ishodu pregovora, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam ponovo upućuje zahtev za povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način kako smo ranije predložili DA PROSEČNA PLATA BUDE U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Ana Brnabić su više puta u sredstvima javnog informisanja izneli podatak da je u prvom kvartalu 2018. godine umesto planiranog deficita od 40,1 milijardi dinara, ostvaren suficit u budžetu od 6,1 milijardi dinara.Zabeležen je najviši kvartalni rast BDP-a u poslednjih deset godina i on iznosi 4,5 odsto, što je posebno važno jer daje perspektivu mladima.
Ministar finansija je izneo podatak da u prvih šest meseci 2018.godine privredni rast iznosi 4,5%, a da je državni budžet u suficitu od 416 miliona evra, odnosno oko 50 milijardi dinara.
SMATRAMO DA JE NEDOPUSTIVO DA ZAPOSLENI NEMAJU NI MINIMALNU ZARADU, bez obzira na stanje u budžetu. Prihvatamo realnost da zaposleni koji rade najjednostavnije poslove u izuzetnim slučajevima mogu imati minimalnu zaradu, uz uspostavljanje adekvatnog odnosa između plata predviđenog platnim grupama i platnim razredima. Shodno zakonu, do 15.septembra potrebno je utvrditi novu visinu minimalne cene rada, odnosno minimalne zarade.
Prosečna plata u zdravstvu je ispod proseka u Republici, a u socijalnoj zaštiti je još niža, što je apsolutno neprihvatljivo, obzirom na poslove koji se obavljaju, a koji nose ogromnu odgovornost.
Uvažavajući izuzetno dobro stanje u budžetu, NEOPHODNO JE ZNAČAJNO POVEĆANJE PLATA.
Podsećamo Vas na činjenicu da zbog niskih primanja i loših uslova rada, ne odlaze u inostranstvo samo mladi, već i zaposleni sa višegodišnjim iskustvom koji su nosioci delatnosti, što predstavlja pravi egzodus, čije ćemo posledice trpeti desetinama godina.
DA BI PROSEČNA PLATA BILA U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE, POTREBNO JE DA POVEĆANJE PLATA BUDE VEĆE OD 40%.
Očekujemo odgovor od nadležnih državnih organa, u kom roku je moguće ispuniti zahteve Sindikata, kako bi zaposleni, a naročito mladi, imali perspektivu.
Zbog svega navedenog, očekujemo HITNO postupanje Vlade Republike Srbije i uvažavanje opravdanih stavova Sindikata.

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Zbog neodrživog stanja u ustanovama socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018).

U brojnim ustanovama broj izvršilaca je manji od potrebnog, tako da zaposleni opslužuju daleko veći broj korisnika od onog koji je propisan Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/2013).

Zaposleni su iscrpljeni, a trpe i korisnici usluga, jer jedan izvršilac treba da vodi brigu i neguje više od 40 korisnika usluga.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i materijalnim položajem.

Izvršilaca je sve manje, čime se uslovi rada drastično pogoršavaju.

Nepovoljna demografska situacija je još jedan od činilaca koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja broja izvršilaca u ustanovama socijalne zaštite.

Korisnika je sve više, a izvršilaca sve manje.

Ovakvo stanje nesumnjivo utiče na kvalitet pružanja usluga.

Nadležni državni organi i komisije ne odobravaju prijem novih zaposlenih ili to čine u nedovoljnom broju nakon određenog vremenskog perioda tokom kojeg trpe kako smo to naveli i zaposleni i korisnici usluga socijalne zaštite.

Insistiramo na doslednom sprovođenju zakona, pravilnika i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i preduzmete sve mere i radnje u skladu sa datim nadležnostima na njegovoj realizaciji, a na zadovoljstvo korisnika usluga socijalne zaštite i zaposlenih. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Danas je u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva i reprezentativnih sindikata u zdravstvu. Na sastanku je razmatran Predlog vrednovanja i razvrstavanja radnih mesta u platne grupe i razrede.

Iznete su i konkretne primedbe, predlozi i sugestije za izmenu ovog predloga.
Nadležni organi Sindikata će zauzeti stav o ovom Predlogu i isti dostaviti resornom ministarstvu.

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se na Nacrt ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI izjašnjava kako sledi: 

U Zakonu je izvršeno selektivno upodobljavanje pre svega sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), a isti nije upodobljen ni sa rešenjima koja su predviđena planiranim izmenama i dopunama Zakona o štrajku.

Rešenja koja smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i koja su ugrađena u Zakon o zaposlenima u javnim službama, pokušavaju se ovim zakonom poništiti na štetu zaposlenih.

Godinama ukazujemo da je neophodno da se Zakonom o socijalnoj zaštiti uredi pitanje načina finansiranja zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti. Takvo rešenje, u nacrtu ovog zakona nije predviđeno.

Zahtevamo da se položaj zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti izjednači sa položajem zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, kao i da se način finansiranja istih, jasno propiše Zakonom o socijalnoj zaštiti.

U zakonu nije predviđeno ni profesionalno napredovanje zaposlenih, iako član 16. Zakona o zaposlenima u javnim službama propisuje da zaposleni ima pravo da profesionalno napreduje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad javne službe.

Ukazujemo i na problem koji nije rešen, a to je da postoje ustanove socijalne zaštite koje imaju više osnivača. To je dovelo do toga, da u okviru iste ustanove, u pojedinim radnim jedinicama osnivač je Republika Srbija, a drugim radnim jedinicama osnivač je lokalna samouprava, pa zaposleni kod istog poslodavca ne uživaju ista prava po osnovu radnog odnosa.

Zahtevamo da Zakon izričito propiše da ustanova socijalne zaštite i sve njene radne jedinice, mogu imati samo jednog osnivača.

Zakon ima i dobrih rešenja po zaposlene, od kojih bismo izdvojili rešenje da troškove stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika snosi isključivo poslodavac.

Navodimo i predloge za izmene i dopune zakona:

U članu 9. predlaže se između ostalog da se menja član 22. stav 3., odnosno da se brišu reči:” i raspolagati prihodima, u skladu sa zakonom“. Stav Sindikata je da stav 3. ostane nepromenjen.

Posle stava 3., predlažemo da novi stav 4. glasi:“ Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, sredstva pribavljena obavljanjem delatnosti iz stava 3. ovog člana koriste isključivo za unapređenje usluga socijalne zaštite, kao i unapređenja materijalnog položaja zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama, a u najboljem interesu korisnika”.

Ovo iz razloga što se predloženim rešenjem, urušava ionako težak i veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Plate su ispod svakog nivoa.

Ovakvo rešenje je u suprotnosti sa članom 126. stav 1. Zakona o zaposlenima u javnim službama kojim je propisano da zaposlenom u visokoobrazovnoj i naučnoj ustanovi i ustanovi kulture, odnosno drugoj ustanovi koja, pored sredstava za plate koja obezbeđuje osnivač ili koja se obezbeđuju iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruje i sopstvene prihode u skladu sa zakonom, može da se uvećava osnovna plata srazmerno učešću troškova rada zaposlenog u sticanju sopstvenih prihoda. Dakle, neophodno izvršiti upodobljavanje ovih članova.

Ukazujemo, da ukidanjem mogućnosti da zaposleni dobiju stimulaciju iz sopstvenih prihoda, zaposleni nisu stimulisani da ostanu da rade u ustanovama socijalne zaštite, jer sa postojećim platama zaposleni ne mogu da prežive mesec. Pitamo Vas, da li biste radili posao negovatelja/negovateljice za 25.000 dinara, opslužujući pritom daleko veći broj korisnika, od onog koji su propisani podzakonskim aktima? Mladi dođu, vide težinu posla i ”visinu” plate i odlaze. U takvim uslovima, neće niko više da radi.

Prosek godina zaposlenih u socijalnoj zaštiti je preko 50. Bez obzira na stav Ministarstva finansija po pitanju sopstvenih prihoda ustanova (koji nam je poznat i po našem mišenju apsolutno pogrešan, jer ovakvo rešenje ne utiče na budžet, a stimuliše zaposlene da bolje rade i da za takav rad budu nagrađeni), o ovom pitanju VI ODLUČUJETE. NE DOZVOLITE DALJE URUŠAVANJE DELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE. 

U članu 16. predlaže da se u članu 51. u stavu 1. reči: „zdravstvena zaštita“ zamenjuju rečima: „pristup zdravstvenoj zaštiti“.

Dato obrazloženje ovakvog rešenja u zakonu je šturo i izaziva bojazan kod zaposlenih.

Reč pristup se može različito tumačiti, pa predlažemo da se član preformuliše. 

Član 147. Zakona o socijalnoj zaštiti je neophodno upodobiti sa planiranim rešenjem u Zakonu o štrajku.

Minimum procesa rada, odnosno vrsta i obim obavljanja poslova utvrđuje se kolektivnim ugovorom pri čemu se polazi od prirode i vrste delatnosti, stepena ugroženosti života, lične bezbednosti i zdravlja stanovništva i drugih okolnosti značajnih za ostvarivanje potreba stanovništva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Ako minimum procesa rada nije utvrđen na navedeni način iz predhodnog stava, poslodavac i sindikat, odnosno većina zaposlenih, sporazumno utvrđuju minimum procesa rada u roku od 15 dana od podnošenja predloga jedne strane.

Ukoliko sindikat, odnosno većina zaposlenih i poslodavac ne postignu sporazum na način i u roku iz stava 2., dužni su da odmah pokrenu postupak mirnog rešavanja spora pred Agencijom, radi postizanja sporazuma o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Ako se minimum procesa rada ne utvrdi na predloženi način, utvrđuje se odlukom arbitražnog veća u skladu zakonom.

Sa iznetog, očekujemo da ćete uvažiti dobronamerne sugestije i mišljenje Sindikata. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je dana 29. juna 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 50/2018, objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku RS”.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom su se za pomoć obratile zaposlene porodilje u apotekarskim ustanovama koje nisu primile naknadu zarade VIŠE OD 20 MESECI.
Ponavljamo da je bez osnovnih sredstava za život ostalo više porodica.
Sindikat Vam je uputio naslovljeni zahtev pod brojem 31/18 od 21.03.2018.godine, kao i urgenciju broj 49/18 od 18.04.2018.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa ništa nije urađeno da se isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama.
Sredstva javnog informisanja su prenela da je Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio:“DŽabe nam je što ćemo probleme da rešavamo, što ćemo da se obradujemo većim platama i penzijama za tri ili četiri meseca većim nego ikada, ukoliko ne budemo imali dece.“
Na primeru apotekarskih ustanova vidimo kako se država ophodi prema zaposlenim porodiljama sa dvoje, troje i više dece.
Na sistemsko urušavanje državnog apotekarskog sektora ukazali smo još 2012. godine. Mimo zakona zatvorene su brojne apoteke, čime je deo građana u ruralnim sredinama ostao bez farmaceutske zdravstvene zaštite.
Apelujemo na predsednika Republike Srbije i predsednika Vlade Republike Srbije da nosioce javnih ovlašćenja podsete da su dužni da poštuju Ustav i zakone.
Osnivači apoteka su lokalne samouprave.
Sankcionišite odgovorne i primorajte ih da poštuju zakon!!!
Ukoliko bi se poštovao zakon, rađalo bi se više dece!
Pokažite na ovom primeru istinsku borbu protiv bele kuge.
Zaštitite majke heroje!
Znamo da to možete, ALI PITAMO SE DA LI HOĆETE?!!!

Očekujemo Vaše HITNO postupanje.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Institut za medicinu rada Srbije ”Dr Dragomir Karajović“ SMATRA DA JE OPRAVDANA podneta INICIJATIVA našeg Sindikata za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD.
Institut smatra da je inicijativa opravdana pod sledećim uslovima:
1.da je zdravstveni radnik oboleo od zarazne bolesti za koju ne postoji adekvatna vakcina, kao i u slučaju zarazne bolesti za koju postoji adekvatna vakcina, ako poseduje validnu dokumentaciju o vakcinaciji i eventualnoj revakcinaciji,
2.da poslodavac nije obezbedio vakcinaciju zdravstvenih radnika.

Predlog je da mišljenje o ispunjenosti navedenih uslova daje ustanova medicine rada koja pruža zdravstvene usluge poslodavcu.
Očekujemo da resorna ministarstva, nakon dobijenog pozitivnog mišljenja, preduzmu sve mere i radnje u cilju izmene pozitivnih propisa na način kako smo to predložili, kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima koji svakodnevno žrtvuju svoje zdravlje da bi pružili korisnicima usluga svu neophodnu zdravstvenu negu.

 

VLADA RS DONELA JE NOVU UREDBU O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA KOJA JE OBJAVLJENA U „SL.GLASNIKU RS“ BROJ 48/18

 

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za zdravlje i porodicu

Odbor za zdravlje i porodicu, na sednici održanoj 13. juna 2018. godine, razmotrio je predstavku Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, kojom traže izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju i to odredaba kojima se uređuje pravo na naknadu zarade zaposlenom za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, tako da se zaposlenom koji oboli od zarazne bolesti usled pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zarazne bolesti, omogući isplata naknade zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.
Odbor je zaključio da ovu inicijativu prosledi Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ na nadležnost, s molbom da o ovom predmetu obaveste Odbor i podnosioce. 

PREDSEDNIK
Doc dr Darko Laketić

 

Sindikat je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja dogovorio da se zaposli 100 najboljih diplomaca u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji.

Smatramo da na ovaj način podržavamo najuspešnije studente, koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i omogućavamo im da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite.
Takođe, podstiče se i pozitivna selekcija kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućava mladim lekarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlji, čime se čini krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije, što doprinosi daljem razvoju srpske medicine.
Ovo je samo jedna karika u nizu u cilju poboljšanja stanja u zdravstvu.
Da bi se sprečilo dalje urušavanje zdravstvene delatnosti, neophodno je povećati plate, poboljšati uslove rada, ukinuti zabranu zapošljavanja i povećati broj izvršilaca.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju unapređenja materijalnog položaja zaposlenih.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE. BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način da prosečna plata bude u visini prosečne potrošačke korpe.
Trenutno stanje je neodrživo, jer su zaposleni plaćeni ispod svakog nivoa i ukoliko se ne preduzmu radikalne mere, građane neće imati ko da leči, niti da pruža usluge socijalne zaštite.

U prilog našim tvrdnjama navodimo da je u novembru 2014.godine osnovica za obračun i isplatu plata umanjena za 10% i iznosila je 2.368,22 dinara, dok je pre smanjenja (u oktobru 2014.godine) iznosila 2.631,35 dinara.

Nakon tri uvećanja osnovice u 2015.,2016. i 2017. godini, ista trenutno iznosi 2.817,35 dinara.

To znači da su za period od 5 godina (2014.-2018.godina) plate zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uvećane nominalno za 7,06861%.

Prema zvaničnim statističkim podacima, INFLACIJA u periodu 2014-2017. godina iznosi VIŠE OD 9%.

Dakle, plate zaposlenih su u 2018. godini realno MANјE u odnosu na one ko|e su bile pre smanjenja 2014.godine!!!

Plata medicinske sestre/tehničara iznosi nešto više od 35.000 dinara, plata lekara 63.000, plata administrativnih radnika tek nešto više od minimalne zarade 28.000, negovatelјice 25.000, a čak šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nemaju ni minimalnu zaradu.

Da li su to plate od kojih može da se preživi?

Zaposleni u zdravstvu su u 2014.godini imali prosečnu platu u iznosu od 45.759 dinara i bila je viša od proseka u Republici Srbiji. U 2017.godini prosečna plata u zdravstvu je ispod proseka u Republici i iznosi 44.492 dinara. Da bi zaradili za prosečnu potrošačku korpu u 2017.godini, zaposleni u zdravstvu su morali da rade više od mesec i po dana, a zaposleni u socijali daleko više.

Za kupovinu jedne potrošačke korpe u 2017.godini bilo je potrebno 1,56 prosečnih zarada isplaćenih u zdravstvenoj delatnosti.

Manjak broja izvršilaca(u mnogim ustanovama je manji broj zaposlenih čak i od onog broja utvrđenog aktom Vlade), neadekvatni uslovi rada i nedopustivo niske plate su glavni uzrok egzodusa zaposlenih, a naročito mladih i srednjeg kadra. Zaposleni odlaze, jer ne vide perspektivu, niti dugoročan plan za pobolјšanje svog radno-pravnog i naročito materijalnog položaja.
Opšte poznata činjenica je da veće plate od zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju naše kolege u BiH, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj itd.
Rumunski scenario nam je pred vratima.

Zbog svega iznetog, Sindikat ZAHTEVA DA MINIMALNA PLATA ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI BUDE U VISINI MINIMALNE POTROŠAČKE KORPE, PROSEČNA PLATA U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE, UZ USPOSTAVLjANјE ADEKVATNOG ODNOSA IZMEĐU PLATA!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja izneo da je stanje u republičkom budžetu znatno iznad očekivanog nivoa, odnosno u suficitu i najavio da će zaposlenima u javnom sektoru biti ZNAČAJNO povećana plata.

Ukazujemo Vam na ogromno nezadovolјstvo zaposlenih niskim primanjima, obzirom na poslove koje obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost.

Mišlјenja smo da bi se pobolјšanjem uslova rada, povećanjem broja izvršilaca i ukidanjem zabrane zapošlјavanja, kao i uvećanjem plata na način kako smo to predložili, sprečilo dalјe urušavanje zdravstva i socijalne zaštite i egzodus zaposlenih.
Čekali smo 5 godina, vremena za čekanje više nema!

Želimo bolјi život, želimo dostojanstven život. Želimo da radimo i pružimo usluge kakve građani zaslužuju.
Samo zadovolјan zaposleni može pružiti uslugu na najvišem nivou.

POVEĆAJTE PLATE - SAČUVAJTE ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU!

Očekujemo otvorenu i nedvosmislenu podršku resornih ministarstava, shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata i s tim u vezi hitno postupanje Vlade Republike Srbije.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

   Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 16. maja 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Ocenjeno je da je poseta  Gerontološkom centru u Zrenjaninu i promocija našeg Sindikata, nakon koje je usledilo osnivanje Sindikalne organizacije u ovoj ustanovi, korak ka osnaživanju našeg sindikata u ustanovama socijalne zaštite.
   Članovi Pokrajinskog odobra su informisani da je inicijativa Sindikata prema nadležnim ministarstvima za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka podržana na Socijalno-ekonomskom savetu Srbije. Sindikat je otvorio i pitanje proširenja liste  profesionalnih oboljenja, jer je u Srbiji priznato samo 62 bolesti,  a u Evropi je taj spisak znatno širi. - 102 bolesti. U Katalogu radnih mesta usvojen je deo primedbi Sindikata  i očekuje se njegovo objavljivanje u „S.glasniku RS“. Očekuju se i novi kadrovski planovi do avgusta meseca 2018. 
   Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da su plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti necivilizacijski niske, a da je sve širi krug zaposlenih čije su zarade na nivou minimalne zarade. Egzodus zaposlenih, kome smo svedoci, nije slučajan  - zaposleni ne mogu da dostojanstveno  žive od ovako niskih plata!
   Članovi Pokrajinskog odbora su informisali o aktivnostima sindikalnih organizacija i odnosima sa poslodavcima.  Konstatovano je da je učešće sindikata u izradi akta o sistematizaciji radnih mesta  bilo raznoliko po ustanovama. U značajnom broju ustanova  sindikati  iskoristili obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju.  U raspravi  je ukazano da  u pojedinim ustanovama postoje problemi u saradnji sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara, koji je izgubio reprezentativnost na nivou Republike. 
   Istaknuto je da se pojavljuje interes zaposlenih  u privatnom sektoru za učlanjenje u Sindikat. Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli stav  da je ovo veoma složeno pitanje i da ga  je neophodno na jedinstven način regulisati. Sugerisano je da se što pre statutarno reguliše model učlanjenja zaposlenih  iz privatnog sektora u Sindikat

Pos 11 2018

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Dopisom broj 31/18 od 21.03.2018.godine obratili smo Vam se za pomoć radi rešavanja problema vezano za neisplaćivanje naknade zarade zaposlenim porodiljama u Apoteci Pančevo više od 15 meseci.
Dopis Sindikata, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije je prosledio Ministarstvu zdravlja, a navedeno ministarstvo je predmetni dopis prosledilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nakon svega, umesto očekivanih konkretnih mera i radnji koje je neophodno preduzeti kako bi četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece dobilo ono što im po zakonu pripada, Sindikatu je pristigla predstavka iz Odeljenja inspekcije rada Pančevo broj:389-117-42/2018-02 od 12.04.2018.godine u kojem se navode preduzete mere vezano za ovaj slučaj i u kojem se konstatuje da na osnovu iznetog činjeničnog stanja NIJE MOGUĆE BILO KAKVO DALJE VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA OVOG ORGANA JER JE POSLOVNI OBJEKAT-SEDIŠTE APOTEKE PANČEVO FIZIČKI ZATVORENO, ZASTUPNIK APOTEKE SE IZJAŠNJAVA DA ON NIJE OD JANUARA 2018. GODINE ZASTUPNIK APOTEKE, A OSNIVAČ, SKUPŠTINA GRADA PANČEVO NIJE ODREDILA DRUGO LICE ZA ZASTUPNIKA APOTEKE PANČEVO.
Dakle, nije učinjeno ništa kako bi zaposlene majke u Apoteci Pančevo dobile naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta!!!
Članom 66. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja.
Članom 130. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon) propisano je da organi zdravstvene ustanove, po isteku mandata, nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove do dana imenovanja novih, odnosno privremenih organa. Na osnovu Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Apotekom Pančevo («Službeni list opštine Pančevo» broj 12/2003 i «Službeni list grada Pančeva» broj 22/09), grad Pančevo se smatra direktnim odgovornim za postavljanje menadžmenta gradske apoteke. U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 – ispr., 13/2018 i 15/2018 – ispr.) za Južnobanatski upravni okrug apoteka Pančevo ulazi u Plan mreže zdravstvenih ustanova. Ko je dozvolio da se mimo zakona stavi katanac na zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže i time postupi i suprotno navedenoj uredbi koju je donela Vlada???
Članom 13. stav 4. (još uvek važećeg) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) propisano je da opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu iz stava 1. ovog člana iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.
Donet je novi zakon o finansijskim podsticajima porodici sa decom, a ni važeći se ne sprovodi.
Na osnovu svega iznetog, Sindikat predlaže da Vlada naloži Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kao neposredno nadležnom da preduzme po hitnom postupku sve mere i radnje kako bi skupština grada Pančevo imenovala novog direktora Apoteke Pančevo, koji bi dalje postupio u skladu sa zakonom, a lokalna samouprava isplatila zaposlenim majkama sve zaostale naknade zarade.
Pokažite na ovom primeru da državni aparat funkcioniše, odnosno da je država sposobna da zaštiti Ustav, zakone, podzakonske akte i obespravljene zaposlene.
Ove porodice sa dvoje, troje i četvoro maloletne dece imaju pravo na budućnost i ostvarivanje osnovnih životnih potreba.
Zaštitite majke heroje, pokažite iskrenu nameru za poboljšanje katastrofalne demografske situacije u državi.
Očekujemo Vaše HITNO postupanje.
Predsednik 
dr Zoran Savić

 

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.a sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.
Sindikat je još jednom izneo stavove i konkretne predloge za izmene pozitivnih propisa kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima i omogućilo da naknada zarade bude u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti, usled kojih okolnosti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad.
Nakon održane sveobuhvatne rasprave, dogovoreno je da se navedena inicijativa Sindikata uputi Radnoj grupi Ministarstva zdravlja za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Sindikat neće odustati od podnete inicijative, jer smatramo apsolutno neprihvatljivim da zaposleni zbog rizika posla koji obavljaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od zaraznih bolesti budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Očekujemo da Radna grupa za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju razmotri konkretne predloge Sindikata i uvrsti u Predlog navedenog zakona inicijativu Sindikata.
Poštujte naše požrtvovanje i rad, ispravite nepravdu!
O daljim aktivnostima Sindikata povodom podnete inicijative, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).
Dopuna navedene uredbe se odnosi na zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa.
Uredba stupa na snagu 27.marta 2018.godine.
U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati dopunu Uredbe.

preuzmi fajl

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su se za pomoć obratile zaposlene porodilje u Apoteci Pančevo koje nisu primile naknadu zarade već 15 meseci. Na ovaj način bez osnovnih sredstava za život ostale su četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece.
Predstavnik lokalne samouprave i direktor ustanove prebacuju odgovornost, iako im je inspekcija rada naložila da postupe po zakonu. Prema informacijama koje smo dobili, direktor se pravda da zbog softverskih problema (nemogućnosti korišćenja istog) ne može da ispoštuje zakonsku proceduru koja bi omogućila isplatu naknada zarada porodiljama. Očigledno je da lokalni nosioci javnih ovlašćenja nisu u stanju da reše ovaj problem, s toga zahtevamo da se reši sa najvišeg državnog nivoa.
U javnosti su predstavljene državne mere za rešavanje katastrofalne demografske situacije. Pitamo se kakva poruka se šalje svim zaposlenima i mladim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji, kada majke sa dvoje, troje i više dece ne primaju naknadu zarade 15 meseci zbog bahatosti ili nesposobnosti lokalnih moćnika?
Idealna je prilika da ispravite ogromnu nepravdu i po hitnom postupku naložite nadležnim da isplate prinadležnosti zaposlenima u skladu sa zakonom.
Napominjemo i da je lokalna samouprava stavila katanac na Apoteku Pančevo iako to po zakonu nije smela da uradi. Zatvorene su brojne državne apoteke mimo zakona, a ostavljene su samo po jedna prostorija za rad svakoj od njih i to pro forme.
Godinama unazad smo upozoravali da se moraju izjednačiti uslovi poslovanja državnih i privatnih apoteka za dobrobit pre svega građana, kao i društva u celini.
Deo građana u ruralnim sredinama je već ostao bez farmaceutske zdravstvene zaštite zbog ”gašenja” državnih apoteka, na šta smo godinama unazad ukazivali.
Sačuvajte državno apotekarstvo, imamo pravo na dostupnost lekova, imamo pravo da se lečimo!
Očekujemo da na ovom primeru pokažete pravu borbu protiv bele kuge i stanete u zaštitu oštećenih majki heroja, koje ničim nisu zaslužile ovakvo ponižavanje.
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je zaštitu zaposlenih koja je propisana članom 22. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Obzirom da je u ovom slučaju poslodavac grubo prekršio odredbe člana 22. PKU i Aneksom ugovora o radu premestio zaposlenu majku dece predškolskog uzrasta u drugo mesto rada, Apelacioni sud je potvrdio presudu Osnovnog suda i poništio Aneks ugovora o radu kao nezakonit.

Napominjemo da je na inicijativu našeg Sindikata, u Zakon o zaposlenima u javnim službama dodata odredba koja je poziva na PKU i kojom će zaposleni i nadalje uživati zaštitu od premeštaja u smislu člana 22.PKU.

Podsećamo da su zaštićene kategorije: Zaposlena – žena za vreme trudnoće, majka sa detetom predškolskog uzrasta i majka deteta zaostalog u razvoju ili sa teškim urođenim ili stečenim oboljenjima i stanjima, zaposleni kod koga je utvrđena invalidnost II kategorije, invalidi sa preostalom odnosno smanjenom radnom sposobnošću, kao i članovi tima izabranog lekara.

PKU se neposredno primenjuje – POSLODAVCI SU DUŽNI DA GA STROGO POŠTUJU!

U suprotnom, svoja prava garantovana pozitivnim propisima ćemo ostvariti sudskim putem, ukoliko na to budemo primorani.

Presuda apelacionog suda preuzmi fajl

 

Na zahtev isključivo našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 14. februara 2018.godine donela je Zaključak kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva zdravlja koji je upućen našem Sindikatu, kao i sam zahtev koji smo uputili resornom ministarstvu u cilju zaštite prava zaposlenih.

Dopis Ministarstva zdravlja  preuzmi fajl 

Zahtev Sindikata upućen Vladi Srbije preuzmi fajl

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 6. marta 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata: produženjem roka važenja posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u delatnosti zdravsta (do kraja decembra 2018.) i u socijalnoj zaštiti (do 31.januara 2019. ) i zaključkom Vlade RS kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Članovi Pokrajinskog odobra su informisani o inicijativama Sindikata prema nadležnim ministarstvima: za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, kao i inicijativi da se zaposlenima u zdravstvu omogući kupovina stana pod povoljnijim uslovima – kao što se predlaže za pripadnike MUP, Vojske Srbije i službi bezbednosti.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija izrada akta o sistematizaciji radnih mesta, kako bi se ispoštovao rok utvrđen Zakonom o zaposlenima u javnim službama - 24. mart tekuće godine. Istaknuto je da je posebno značajno da sindikati iskoriste obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju i o njoj upoznaju širok krug zaposlenih. U raspravi je ukazano na konkretne probleme u prepoznavanju naziva poslova i radnih mesta iz Kataloga radnih mesta.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2017. godinu, Finansijski plan za 2018. godinu i Okvirni plan rada za 2018. godinu.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete sindikalne organizacije da izvrše prijavu učesnika za 23. Susrete zdravlja u skladu sa rokovima.

pos 06032018     20180306 204803

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti zdravstva po povoljnijim uslovima, na način kako se to predlaže za pripadnike MUP i Vojske Srbije.

Činjenica je da veliki broj zaposlenih u zdravstvu nema rešeno stambeno pitanje.

Mnogi zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i većim platama. Ukoliko biste ovu inicijativu Sindikata prihvatili i blagovremeno uvrstili u najavljeni Lex specialis za gradnju stanova, smatramo da bi se ispravila nepravda prema zaposlenima u jednoj tako važnoj delatnosti po svako odgovorno društvo kakvo je zdravstvo i ono što je najvažnije, smatramo da bi se donekle sprečio egzodus zaposlenih.

Ovo posebno iz razloga što bi zaposleni omogućavanjem kupovine stana po povoljnijim uslovima, dobili dodatnu motivaciju da stvaraju porodicu i ostanu da rade u Republici Srbiji. U sredstvima javnog informisanja je ranije najavljena mogućnost da specijalni zakon pored pripadnika MUP, Vojske i službi bezbednosti, obuhvati i umetnike, kao i naučnike tako da smo mišljenja da zaposleni u delatnosti zdravstva koje je od izuzetnog značaja po državu ne bi smeli da budu izostavljeni.

Godinama se traži rešenje za sprečavanje odliva zaposlenih u zdravstvu u inostranstvo. Idealna je prilika da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i omogućite zaposlenima, a naročito mladima, da ostanu da rade i leče korisnike naših usluga u zemlji u kojoj su rođeni i u kojoj su stekli obrazovanje.

Podsećamo da je gradnja stanova po povoljnijim uslovima najavljena u 6 gradova u Republici Srbiji, a da su potrebe mnogo veće.

Kao primer dobrog i odgovornog postupanja države prema zaposlenima u zdravstvu, navešćemo i primer Crne Gore, gde je postupak izgradnje 2000 stanova u okviru programa socijalnog stanovanja već završen, a planira se izgradnja još 3000 stanova.

Očekujemo da postupite u skladu sa naslovljenom inicijativom, odnosno da zaposleni u zdravstvu imaju isti položaj kao i deo javnog sektora kome su ova prava najavljena kroz donošenje posebnog zakona.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije donela zaključke kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Na ovaj način usvojen je zahtev Sindikata da se zaposlenima omogući uživanje prava garantovanih zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 23.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 6/2018, objavljena Uredba o izmenanama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 6/18).

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Odbor za zdravlje i porodicu
Predsednik, doc. dr Darko Laketić 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD.
Poznato Vam je da je u toku epidemija malih boginja (morbila) i da je zbog kontakta sa pacijentima sve više zaposlenih obolelo od ove zarazne bolesti.
Propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65%. Smatramo da je apsolutno neophodno izmeniti pozitivne propise i ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu i u vezi sa radom usled navedenih okolnosti. Zaposleni se nesebično žrtvuju da pruže svu neophodnu zdravstvenu uslugu pacijentima, a za to budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Dakle ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od zarazne bolesti, apsolutno je neophodno propisati naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
Isključivo na ovaj način bi se ispravila nepravda prema zaposlenima.
Očekujemo da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i iznesete predloge izmena i dopuna navedenih propisa pred nadležne državne organe. 

Predsednik, dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je dana 12.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 3/2018, objavljen Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave koji se produžava do 31.12.2018.godine.
Sporazum je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku RS”.
Na ovaj način, Sindikat je zaštitio sve zaposlene u delatnosti zdravstva, u smislu kontinuiranog uživanja prava garantovanih navedenim ugovorom.
Čestitamo svim zaposlenima produženje ovog ugovora, sa željom da u tekućoj godini kroz pregovore unapredimo tekst ugovora i upodobimo sa pozitivnim propisima.
U prilogu možete videti navedeni sporazum.

preuzmi fajl

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dana 10.01.2018.godine, donelo je rešenje broj 112-07-409/2014-02 kojim je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave UPISAN u Registar kolektivnih ugovora.
Ovim rešenjem, usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU, što je od izuzetne važnosti po zaposlene u delatnosti zdravstva.
Zaposleni će uživati prava garantovana PKU do kraja 2018.godine, do kada moramo voditi pregovore i unaprediti odredbe navedenog ugovora u skladu sa sistemskim propisima.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja položaja zaposlenih.

U prilogu ovog obaveštenja možete videti rešenje resornog ministarstva

preuzmi fajl

 

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 28.12.2017.godine donela Zaključak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave do 31.12.2018.godine.

Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, a ispred reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije predsednici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”.

U toku je procedura objavljivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 103

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com