Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana, dana13.decembra2023. u Novom Sadu, a kojoj su prisustvovali predsednik Sindikata dr Zoran Savić i sekretar Mihajlo Govedarica,članovi suupoznati sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice. Predsednica POS-a je istakla da je dana 12.12.2023.godine, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisan Sporazum o izmeni koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u sistemu socijalne zaštite.
Prethodno je potpisan Sporazum sa Vladom Republike Srbije za zdravstvenu delatnost, pa je ovim sporazumima Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, unapređena za nekoliko grupa poslova u zdravstvenoj delatnosti i u delatnosti socijalne zaštite. Vlada Republike Srbije se ovim Sporazumom obavezala da će formirati radnu grupu, koja će do 15.aprila usaglasiti svoje stavove i dostaviti ih Vladi, nakon čega će Vlada u skladu sa budžetom Republike Srbije usvojiti izmene pozitivnih propisa , sa primenom od 01.05.2024.godine. Ovo su mali pomaci, kojim nisu svi zadovoljni, ali je ipak nakon više od 20 godina unapređena Uredba o koeficijentima. Potpisivanjem Sporazuma, Odluka ROS-a o održavanju protesta je stavljena van snage.
Dalje na sednici prisutni su upoznati sa aktuelnom situacijom u Zapadnobačkom i Južnobačkom okrugu.
Na sednici su donete odluke o pomoći Sindikalnoj organizaciji Doma zdravlja Bačka Palanka, za kupovinu novogodišnjih paketića za decu čiji su roditelji članovi našeg Sindikata, imenovana je Komisija za popis imovine i obaveza POS-a sa stanjem na dan 31.12.2023.godine i odlučeno je o učešću mladih članova Sindikata na edukaciji „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

2023 11 18

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com