Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, održan treći sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata.
Sindikat je ukazao na specifičnosti poslova koje obavljaju zaposleni u ustanovama i da se shodno tome moraju vrednovati radna mesta.
Dogovoreno je da se izradi predlog platnih grupa koji će se prezentovati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi daljeg postupanja.
Razgovori na ovu temu se nastavljaju.

Obaveštavamo Vas da je 14.11.2017.godine u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata.
Sindikat je ukazao na činjenicu da Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 81/2017) ne prepoznaje sva radna mesta, kao i da ne prepoznaje specifičnosti pojedinih radnih mesta koje su uslov za adekvatno vrednovanje istih i s tim u vezi svrstavanja u platne grupe, odnosno platne razrede.
Dogovoreno je da sindikati dostave konkretne primedbe, nakon čega se razgovori na ovu temu nastavljaju naredne nedelje.

 

Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici našeg Sindikata.
Sindikat je iskazao jasan stav da se svako radno mesto mora vrednovati shodno težini posla koji se obavlja u socijalnoj zaštiti, kao i da se moraju precizno definisati kriterijumi i merila za vrednovanje radnih mesta.
Razgovori se nastavljaju sledeće nedelje, a o svim detaljima bićete blagovremeno obavešteni.

Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije Vam upućuje inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.
Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 11/2015), shodno članu 90. stav 2. stupio je snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno dana 31.01.2015.godine.
Stavom 1. istog člana propisano je da se ugovor zaključuje na period od tri godine, počev od dana njegovog stupanja na snagu.
Sindikat je u skladu sa Zakonom o radu obrazovao odbor za pregovore za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
Shodno navedenom, očekujemo da pregovori otpočnu u najkraćem mogućem roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost socijalne zaštite.

Predsednik, dr Zoran Savić

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

-председнику-

ПРЕДМЕТ: Захтев за измену Кривичног законика и постављање појачаног обезбеђења у свим установама социјалне заштите

ВЕЗА: Ваш акт број: 148/17 од 13.07.2017. године

Министарству унутрашњих послова доставили сте захтев за иницирање измена Кривичног законика и постављање појачаног обезбеђења у свим установама социјалне заштите, поводом трагичног догађаја који се десио испред Центра за социјални рад у Раковици.
У вези са тим, обавештавамо Вас да Министарство унутрашњих послова, у складу са законом, предузима мере појачане безбедносне заштите лица и имовине у здравственим установама и установама социјалне заштите, кроз:
 - појачане обиласке и присуство полицијских службеника у наведеним објектима и њиховој непосредној околини;
 - сарадњу са запосленима, другим лицима и радницима физичко-техничког обезбеђења у тим објектима;
 - размену информација неопходних за решевање случајева насиља у породици и других безбедносно интересантних догађаја;
 - пружање неопходне полицијске помоћи по захтевима наведених установа.
Питање измене Кривичног законика није у надлежности овог Министарства.

Danas 13. septembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Branko Ružić, pomoćnik ministra Ivana Savićević sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS.
Predlog NAŠEG SINDIKATA da se uvećana plata zbog posebnih uslova rada isplaćuje u socijalnoj zaštiti ZA RAD NEDELjOM – 20% OD OSNOVNE PLATE ZA SVAKI SAT RADA NEDELjOM JE UVRŠTEN U TEKST ZAKONA.
Ostalo je još da se po ovom pitanju izjasni Ministarstvo finansija.

Nakon što Radna grupa za izradu zakona bude usaglasila stavove, očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona, nakon čega će se Sindikat izjasniti.

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE RADNA GRUPA ZA IZRADU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OTPOČELA SA RADOM.
S tim u vezi, do sada su održana dva sastanka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i to 25.05.2017.godine i 02.06.2017.godine.
Predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu LJubinko Ilić je član Radne grupe za izradu navedenog zakona ispred našeg Sindikata.
Sastancima je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu za rad Vladimir Ilić sa saradnicima.
Rad Radne grupe se nastavlja danas u Palati Srbija, a na sastanku će se prezentovati nova verzija zakona. Orijentacioni rok za izradu novog zakona je do kraja septembra 2017.godine.
Nakon završetka rada Radne grupe za izradu zakona, Sindikat će se detaljno izjasniti i uputiti resornom ministarstvu primedbe, mišljenja i sugestije na zakon u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite.
Pratite aktivnosti Sindikata putem našeg sajta i android aplikacije, kako biste bili blagovremeno obavešteni o aktivnostima koje preduzimamo.

Beograd, 7.3.2017. godine
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin

PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA ALARMANTNOG STANJA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA IZVRŠILACA

Poštovani,
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 03.03.2017.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Konstatovan je veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, pre svega zbog manjka izvršilaca, koji problem urušava čitav sistem socijalne zaštite.
Upoznati ste da u pojedinim ustanovama socijalne zaštite postoji manji broj zaposlenih, čak i od onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu.
Obzirom da je još uvek neophodna saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, a da korisnik javnih sredstava molbu za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja podnosi nadležnom ministarstvu da se broj zaposlenih poveća najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, molimo da se insistira da se procedura ubrza i potrebna saglasnost da ustanovama socijalne zaštite koje imaju takvu potrebu.
Na ovaj problem Sindikat je ukazivao godinama unazad.
Zapošljavanje zaposlenih koji nose delatnost se mora izvršiti po hitnom postupku i mora biti prioritet u radu ministarstva, jer je trenutno stanje u ustanova socijalne zaštite neodrživo.
Na opšte zadovoljstvo svih, izvršeno je renoviranje ustanova socijalne zaštite i proširenje kapaciteta pojedinih ustanova. Međutim, broj izvršilaca je ostao isti, uprkos povećanju kapaciteta ustanova, kao i povećanju broja korisnika usluga socijalne zaštite.
Zaposleni rade u nemogućim uslovima, opslužujući i po više od 80 korisnika.
To drastično utiče na kvalitet usluge i ozbiljno ugrožava zdravlje zaposlenih koji zbog otežanih uslova rada i niskih primanja napuštaju ustanove socijalne zaštite. Nesumnjivo da ovakvo stanje utiče i na korisnike, koji zbog nedovoljnog broja izvršilaca ne mogu dobiti uslugu kakvu zaslužuju.
U delatnosti socijalne zaštite nema vremena za čekanje saglasnosti od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, životi i sudbine osoba sa posebnim potrebama i najosetljivije socijalne grupe su u pitanju.
Zahtevamo da se po hitnom postupku da saglasnost za povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme do broja utvrđenog ODLUKOM o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016).
Pododbor je zaključio da je neophodno da se po hitnom postupku održi sastanak sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz obavezno prisustvo ministra Aleksandra Vulina, kako bismo vođenjem socijalnog dijaloga rešili krucijalne probleme zaposlenih.
Očekujemo Vaše postupanje u najkraćem mogućem roku u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem, Predeednik Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 25.11.2016. godine
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Branka Gajić
Pomoćnik ministra, Zoran Lazić

PREDMET: INFORMACIJA O POSTUPKU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa molbom za davanje informacija vezano za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
Zakon o socijalnoj zaštiti je od izuzetne važnosti za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Brojna otvorena pitanja moraju biti rešena, a prioritet su definisanje sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite, položaj zaposlenih, kao i način finansiranja zaposlenih zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti koji se moraju rešiti ovim zakonom.
Radna grupa za izradu Zakona o socijalnoj zaštiti formirana je pre više od dve godine, ali apsolutno nikakve informacije do današnjeg dana o radu iste nismo dobili, niti znamo koja je namera zakonodavca.
Smatramo da kao socijalni partneri moramo zajednički rešavati goruća pitanja u delatnosti socijalne zaštite.
Mišljenja smo da se mora ubrzati sa postupkom izrade navedenog zakona, kao i da reprezentativni sindikati moraju dati mišljenje na predloženi Nacrt zakona.
Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 20.10.2016. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove zaposlene u delatnosti socijalne zaštite, da je dana 14.10.2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 85/2016, objavljen Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti.

Beograd, 18.07.2016. godine
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da su usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Očekujemo da se mišljenje Komisije vezano za pripravnost zaposlenih, no usaglašavanju, prosledi ka svim ustanovama socijalne zaštite.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedena mišljenja.

Mišljenje 4     preuzmi fajl

Mišljenje7     preuzmi fajl

Mišljenje 8     preuzmi fajl

Mišljenje 9     preuzmi fajl

Mišljenje 10     preuzmi fajl

Beograd, 12.07.2016. godine
MINULI RAD ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA SVE GODINE PROVEDENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Nakon višemesečnih pregovora reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite u Republici Srbiji, na današnjem sastanku u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, postignuta je saglasnost u vezi isplate minulog rada zaposlenima u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.
To dalje znači da će OD PLATE ZA JUN 2016. GODINE BITI OBRAČUNAT I ISPLAĆEN MINULI RAD ZA SVE GODINE RADA PROVEDENE U RADNOM ODNOSU U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE.
Takođe, postignuta je saglasnost da mišljenje Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji vezano za isplatu minulog rada bude prosleđeno svim ustanovama.
Zahvaljujemo članstvu na iskazanom strpljenju i podršci.
Sindikat će i nadalje sprovoditi intenzivne aktivnosti radi zaštite i unapređenja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati mišljenje navedene komisije.

Minuli rad- mišljenje Komisije     preuzmi fajl

Beograd, 13.05.2016. godine
Zbog velikog interesovanja članstva i zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite objavljujemo deo usaglašenih mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji koja su shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu rada trebala da budu poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Sindikat kontinuirano nastavlja aktivnosti u cilju da se i ostala usaglašena mišljenja Komisije proslede ka svim ustanovama socijalne zaštite.
O svim pitanjima i aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
U prilogu ovog obaveštenja, možete videti mišljenja navedene komisije vezano za isplatu jubilarne nagrade, naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, kao i naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji.

Mišljenje - jubilarne nagrade   preuzmi fajl

Mišljenje - troškovi prevoza   preuzmi fajl   

Mišljenje - službeni put    preuzmi fajl

Beograd, 27.04.2016. godine
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je deo usaglašenih mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu rada, poslat ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Očekujemo da se i ostala usaglašena mišljenja Komisije proslede ka svim ustanovama socijalne zaštite.
O svim pitanjima i aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 4.04.2016. godine

Na zahtev našeg Sindikata održan je sastanak u Ministarstvu rada kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i direktori pojedinih ustanova socijalne zaštite.
Na sastanku su razmatrani zahtevi Sindikata koji su i bili povod za održavanje sastanka.
Sindikat je iskazao ogromno nezadovoljstvo nepoštovanjem prava zaposlenih koja su propisana PKU za delatnost socijalne zaštite i opstukcijom rada Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji od strane predstavnika Ministarstva za rad.Insistirano je da se prava zaposlenih moraju strogo poštovati i ukazano da ćemo u suprotnom biti prinuđeni da nesporna potraživanja zaposlenih ostvarimo u sudskom postupku.
Sindikat je zahtevao i jednokratnu novčanu pomoć, kao i davanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih do broja koji je odobren pozitivnim propisima.
Zaključak sa sastanka je da će se odblokirati rad Komisije i usaglašena mišljenja biti poslata svim ustanovama socijalne zaštite, izuzev mišljenja za minuli rad (koje je nesporno).
Pomoćnici ministra su izneli da se radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i da će jednokratna pomoć biti odobrena čim se za to steknu uslovi.
Postupak za dobijanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih je pokrenut i očekujemo njegovu realizaciju.
Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Beograd, 28.03.2016. godine

Usvojen zahtev Sindikata za održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad vezano rešavanje radno-pravnog i materijalnog polozaja zaposlenih u socijalnoj zastiti.

Beograd, 15.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin
PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Poštovani,
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 11.03.2016.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Zbog nepoštovanja prava utvrđenih PKU za socijalnu zaštitu, nezadovoljavajućeg radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, Pododbor je zaključio da je neophodno da se po hitnom postupku održi sastanak sa ministrom Aleksandrom Vulinom lično.
Ovim povodom Sindikat

ZAHTEVA:

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 99

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com