Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Nakon podnete Inicijative Sindikata i više obavlјenih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva, danas će u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja biti potpisan Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kojim se omogućava isplata naknade plate zaposlenima u visini od 100%.
Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.
Pravo na naknadu plate ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.


Ovaj ugovor stupa na snagu danom objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

Zdravlje 107

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com