Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

Beograd, 4.04.2016. godine

Na zahtev našeg Sindikata održan je sastanak u Ministarstvu rada kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i direktori pojedinih ustanova socijalne zaštite.
Na sastanku su razmatrani zahtevi Sindikata koji su i bili povod za održavanje sastanka.
Sindikat je iskazao ogromno nezadovoljstvo nepoštovanjem prava zaposlenih koja su propisana PKU za delatnost socijalne zaštite i opstukcijom rada Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji od strane predstavnika Ministarstva za rad.Insistirano je da se prava zaposlenih moraju strogo poštovati i ukazano da ćemo u suprotnom biti prinuđeni da nesporna potraživanja zaposlenih ostvarimo u sudskom postupku.
Sindikat je zahtevao i jednokratnu novčanu pomoć, kao i davanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih do broja koji je odobren pozitivnim propisima.
Zaključak sa sastanka je da će se odblokirati rad Komisije i usaglašena mišljenja biti poslata svim ustanovama socijalne zaštite, izuzev mišljenja za minuli rad (koje je nesporno).
Pomoćnici ministra su izneli da se radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i da će jednokratna pomoć biti odobrena čim se za to steknu uslovi.
Postupak za dobijanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih je pokrenut i očekujemo njegovu realizaciju.
Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 99

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com