Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

Beograd, 22.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANJE RADI OČUVANJA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i ovlašćeni predstavnici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke. Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova.
Zaključeno je da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.
Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Z A H T E V A

    Da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apotekarskih ustanova u državnom sektoru
    Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
    Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima
    Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
    Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
    Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor
    Utvrđivanje jedinstvene cene lekova

Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.

OBRAZLOŽENJE

Svi modeli privatizacije koji su propisani Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 (Autentično tumačenje)) su apsolutno neprihvatljivi za naš Sindikat. Ukoliko bi se privatizovale apotekarske ustanove u državnom sektoru, to bi nesumnjivo značilo da se ukida Ustavom garantovano pravo da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit.
Apoteke u državnom sektoru posluju u otežanim uslovima iz razloga apsolutno neravnopravne tržišne utakmice sa privatnim sektorom.
Zbog toga je neophodno da se po hitnom postupku izradi Plan mreže apoteka, kako bi se sprečilo dalje otvaranje apoteka bez ikakvog plana i reda, što urušava apotekarske ustanove u državnom sektoru.
Sindikat predlaže dva načina za rešavanje finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima i to:

    da osnivač u celosti prenese sredstva za sve zaposlene koji rade u ovim organizacionim jedinicama ili
    da RFZO u celosti prenese sredstva za sve zaposlene u ovim organizacionim jedinicama Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građanima, a ne zbog ostvarivanja profita.

S toga su apoteke u državnom sektoru otvarane i na mestima gde ne mogu da ostvare profit, a njihovo zatvaranje bi onemogućilo dostupnost lekova građanima i dovelo do nezadovoljstva i narušavanja njihovog zdravlja.
Vlasnicima privatnog kapitala jedini motiv je profit, iz zbog toga ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da isti ostvare, dok je osnivač apotekama u državnom sektoru pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite nametnuo kao obavezu i u onim mestima koje se nalaze u ruralnim i udaljenim područjima, u kojima nije moguće ni pod kojim uslovima ostvariti dobit. Iz tog razloga, predlažemo da deo sredstava za finansiranje ovakvih apoteka obezbedi osnivač ili RFZO.
U cilju dostupnosti farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, zahtevamo da se uveća procenat marže na najmanje 20%, što predstavlja minimum neophodnih sredstava radi ostvarenja navedenog cilja.
Na apoteke u državnom sektoru primenjuje se Zakon o javnim nabavkama, dok privatne apoteke nemaju obavezu raspisivanja tendera, što državne apoteke dovodi u neravnopravnu tržišnu utakmicu. Napominjemo da smo Narodnoj skupštini Republike Srbije već podnosili zahtev za donošenje Zakona o apotekarstvu koji bi u celosti regulisao sferu apotekarstva u Republici Srbiji, a sve u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor.
U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava.
Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška zaposlenih u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima.
U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.
Sindikat je zauzeo jedinstven stav da je neophodno da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa zbog puštanja u promet neregistrovanih lekova i vršenja nedozvoljenih zdravstvenih usluga u privatnim apotekama (laboratorijske usluge, vađenje krvi i dr.)
Ovim putem želimo da ukažemo da je iskazana velika podrška zaposlenima u Apoteci Pančevo da istraju u svojim zahtevima i biće im pružena sva neophodna pomoć u daljim sindikalnim aktivnostima.
Napominjemo da ima i slučajeva gde se potpuno nezakonito zatvaraju apotekarske ustanove iz Plana mreže, a na istom mestu u sklopu Domova zdravlja u saradnji sa lokalnim samoupravama izdaje prostor privatnom sektoru.
Najoštrije osuđujemo ovako bahat odnos pre svega prema zaposlenima i apotekarskim ustanovama u državnom sektoru. Zarad nečijeg ličnog interesa, urušava se Plan mreže zdravstvenih ustanova.
Takođe, ukazujemo da nakon što sa terena pristignu primedbe, Sindikat će izvršiti sublimaciju svih primedbi vezano za Zakon o apotekarskoj delatnosti, a nakon toga iste uputiti Farmaceutskoj komori Srbije.
S obzirom na navedeno, očekujemo da navedene zahteve uzmete u razmatranje u cilju zaštite svih građana, efikasnog obavljanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou i zaštite svih zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Dostavljeno: Farmaceutskoj komori Srbije

S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Zahtev u vezi apotekarskih ustanova   preuzmi fajl

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com