Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više
 • Beograd, 15.09.2016. godine
  Na zahtev našeg Sindikata 14.09.2016.godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić ispred navedenog ministarstva, direktorka Farmaceutske Komore Srbije i direktori apotekarskih ustanova.
  Na sastanku su razmatrani problemi u radu apotekarskih ustanova.
  Direktori ustanova su izneli probleme vezano za poslovanje apotekarskih ustanova.
  Konstatovano je da je postojeće stanje neodrživo i da će, ukoliko ne dođe do hitnih promena, do kraja tekuće godine skoro sve apotekarske ustanove poslovati sa gubitkom.
  Otvorena su i pitanja donošenja Zakona o apotekarskoj delatnosti, akreditacije apoteka i odnosa sa lokalnom samoupravom.
  Očekujemo od Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije da preduzmu konretne mere i radnje u cilju rešavanja gorućih pitanja.
  U slučaju da se ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, odnosno ukoliko dođe do privatizacije apoteka, građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit.
  To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
  Sindikat je ostao dosledan u svojim ranije iznetim zahtevima, a pre svega da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije jer je to suprotno interesu korisnika zdravstvene zaštite.
  Sindikat je predložio konkretna rešenja:
  1. Da se utvrdi jedinstvena cena leka
  2. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%
  3. Da se izvrši izmena propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka, što do sada nije slučaj
  4. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
  Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju realizacije iznetih zahteva, a o svim aktuelnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 100

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com